ŚCIEŻKA 4 WYZNAŃ   |    

ŚCIEŻKA KULTUROWA 4 WYZNAŃ powstała z potrzeby wskazania i upamiętnienia tych obiektów sakralnych, które od początku Łodzi przemysłowej związane były z czterema społecznościami budującymi miasto: katolikami, prawosławnymi, protestantami i żydami. 

Obiekty oznaczone na ścieżce to budowle, które przed rokiem 1939 znajdowały się w ówczesnych granicach Łodzi. Wśród nich znajdują się zarówno kościoły i domy modlitwy, jak i nekropolie, czy budynki związane z tradycjami i zwyczajami czterech religii i czterech różnych kultur. Wiele z nich nie zachowało się do dzisiaj, a świadectwem ich obecności są jedynie obeliski lub miejsca pamięci. Niektóre obiekty zmieniły swój wygląd zewnętrzny, albo przeznaczenie. Wszystkie jednak warte są zapamiętania, gdyż stanowią niezaprzeczalnie cenne wielokulturowe dziedzictwo materialne Łodzi. 

Ścieżka 4 Wyznań opracowana została we współpracy z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, które dba o to, by wielokulturowe świadectwo Łodzi nie zostało zapomniane.

W ramach Ścieżka 4 Wyznań zrealizowano:


  KATOLICYZM  


  PRAWOSŁAWIE  


  PROTESTANTYZM  


  JUDAIZM  

Kontakt