Prawosławie

 SOBÓR ŚW. ALEKSANDRA NEWSKIEGO 

 KILIŃSKIEGO 56 

Cerkiew wzniesiona w latach 1880-1884 według projektu Hilarego Majewskiego w stylu rosyjsko-bizantyńskim z bogatymi zdobieniami elewacji. Na wyposażeniu znajduje się m.in. trzyrzędowy dębowy ikonostas. W komitecie budowy świątyni zasiadali łódzcy fabrykanci niebędący wyznania prawosławnego m.in. Karol Scheibler, Izrael Poznański, czy Juliusz Heinzel. Obiekt nieprzerwanie służy wyznawcom prawosławia.


 CERKIEW ŚW. OLGI 

 PIRAMOWICZA 12 

Cerkiew wzniesiona w 1895 r. według projektu Franciszka Chełmińskiego w stylu rosyjsko-bizantyńskim. Początkowo pełniła funkcję świątyni przy prawosławnym domu sierot, od poł. XX w. stanowiła cerkiew pomocniczą parafii św. Aleksandra Newskiego. Budowę sfinansowali wierni, stąd obiekt otrzymał skromną formę i dekorację. Na wyposażeniu znajduje się trzyrzędowy ikonostas. Obiekt gruntownie wyremontowany w XXI w.


 CERKIEW PW. ZAŚNIĘCIA PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY 

 TELEFONICZNA 4 

Cerkiew cmentarna wzniesiona w 1904 r. według projektu Franciszka Chełmińskiego w stylu rosyjsko-bizantyńskim. 


 CMENTARZ PRAWOSŁAWNY ŚW. ALEKSANDRA NEWSKIEGO 

 TELEFONICZNA 4 / DOŁY 

Nekropolia prawosławna z okazałą cerkwią cmentarną i grobami żołnierzy I wojny światowej wydzielona z kompleksu cmentarzy utworzonych w 1896 r. Spoczywa tu m.in. rzeźbiarka Katarzyna Kobro.


 CMENTARZ PRAWOSŁAWNY 

 OGRODOWA 43 

Najstarsza prawosławna nekropolia w Łodzi z 1855 r. licząca ok 1 ha powierzchni. Znajduje się tu wiele interesujących przykładów sztuki nagrobnej, m.in. mauzoleum Gojżewskich.


 KOŚCIÓŁ GARNIZONOWY PW. ŚW. JERZEGO 

 ŚW. JERZEGO 9 

Cerkiew garnizonowa wzniesiona w latach 1895-1896 według projektu Franciszka Chełmińskiego. Świątynia ufundowana przez łódzkich fabrykantów przeznaczona głównie dla stacjonujących w pobliskich koszarach żołnierzy armii rosyjskiej. Po 1918 r. budynek przekazano kościołowi rzymsko-katolickiemu, na którego zlecenie dokonano przebudowy, m.in. usuwając cebulaste kopuły wież. Do dziś pełni funkcję kościoła katolickiego garnizonu łódzkiego, pw. św. Jerzego.

Kontakt