Protestantyzm

 KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. MATEUSZA 

 PIOTRKOWSKA 279/283 

Świątynia wzniesiona z inicjatywy pastora Wilhelma Angersteina w latach 1909-1928 według projektu Johanesa Wende z poprawkami Franza Schwechtena. Neoromański budynek z 80 metrową wieżą i żelbetową kopułą o średnicy 17 m jest najbardziej charakterystycznym punktem południowej części miasta. Kościół został wyposażony w niezwykle cenne organy.


 DAWNY KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. JANA 

 SIENKIEWICZA 60 

Świątynia wzniesiona w latach 1880-1884 w stylu neoromańskim według projektu Louisa Schreibera, jako luterańska parafia św. Jana Ewangelisty. Była to druga wielka świątynia łódzkich protestantów wzniesiona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie tej społeczności. Po 1945 r. obiekt został zajęty przez zakon jezuitów. Od końca lat 70. XX w. świątynia stała się ważnym punktem związanym z działaniem środowisk opozycji demokratycznej. Obecnie stanowi kościół katolicki pw. Najświętszego Imienia Jezus.


 ZBÓR EWANGELICKO-REFORMOWANY 

 RADWAŃSKA 37 

Świątynia wzniesiona w latach 1828-1932 według projektu Krzysztofa Janiszewskiego w stylu neoklasycystycznym z inicjatywy pastora parafii kalwińskiej Ludwika Zaunara i społecznego komitetu kierowanego przez Jadwigę Geyerową. Budowę wsparł łódzki magistrat, Elektrownia Łódzka i Pabianickie Zakłady Chemiczne. Nabożeństwa odprawiano w języku niemieckim, czeskim i polskim. Obecnie parafia odznacza się niezwykłą aktywnością m.in. na polu dialogu ekumenicznego.


 KAPLICA EWANGELICKO-AUGSBURSKA 

 ORGANIZACJI "WIN" 2A 

Budynek kaplicy wzniesiono w latach 30. XX w. dla potrzeb bałuckich ewangelików jako filia kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Trójcy. W czasie wojny kaplica znalazła się na terenie getta. Zorganizowano w niej wówczas warsztaty pracy. Po wojnie budynek przekazano na potrzeby parafii kościoła ewangelicko-metodystycznego. Obecnie kaplica pw. Opaczności Bożej. 


 KAPLICA KAROLA SCHEIBLERA 

 OGRODOWA 43 

Mauzoleum jednego z twórców potęgi przemysłowej Łodzi końca XIX w., Karola Scheiblera i jego rodziny. Wzniesione w latach 1885-1888 według projektu Edwarda Lilpopa i Józefa Dziekońskiego w stylu nawiązującym do francuskiego gotyku. Kaplica jest imponującym przykładem architektury cmentarnej, świadczącym o zamożności jej fundatorów.


 CMENTARZ EWANGELICKO-AUGSBURSKI 

 POLITECHNIKI / FELSZTYŃSKIEGO 

Nekropolia o powierzchni ok. 9 ha założona w 1898 r. przez parafię ewangelicką św. Jana, używana do lat 50. XX w. W 1983 r. cmentarz zlikwidowano, a szczątki i najcenniejsze nagrobki przeniesiono. Obecnie mieści się tu park miejski im. Tadeusza Rejtana, a o historii miejsca świadczą m.in. zabytkowa brama, neogotycki dom ogrodnika i lapidarium złożone z odnalezionych na terenie fragmentów nagrobków.


 KOŚCIÓŁ BRACI MORAWSKICH MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

 ŻEROMSKIEGO 56 

Zbór wzniesiony w latach 1911-1913 dla braci morawskich, następnie do 1945 r. znajdował się we władaniu parafii ewangelicko-augsburskiej. Po wojnie mieściła się tu parafia Kościoła Polskokatolickiego. Od końca XX w. obiekt nieużywany.


 CMENTARZ EWANGELICKO-AUGSBURSKI 

 OGRODOWA 43 

Nekropolia powstała w 1855 r., zajmując obszar ponad 9 h. Razem z cmentarzem prawosławnym i katolickim tworzy kompleks trójwyznaniowego starego cmentarza w Łodzi. Znajduje się na nim szereg grobowców rodów fabrykanckich, m.in. Geyerów, Scheiblerów, Grohmanów, Kunitzerów, które są przykładem wybitnego kunsztu architektury grobowej.

 

 


 KOŚCIÓŁ BAPTYSTÓW 

 LIMANOWSKIEGO 60 

Świątynia z 1925 r. należąca do zboru baptystów na Bałutach. Od 1949 r. stanowi parafię Kościoła Polskokatolickiego pw. Świętej Rodziny. 


 DAWNY KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. TRÓJCY 

 PL. WOLNOŚCI / PIOTRKOWSKA 2 

Jedna z najstarszych w mieście świątyń, wzniesiona w sąsiedztwie łódzkiego ratusza w latach 1826-1828, według projektu Bonifacego Witkowskiego. Gruntownie przebudowana latach 1889-1892 przez Ottona Gehliga i Hilarego Majewskiego zyskała obecną neorenesansową formę. Na wyposażeniu świątyni znajdują się jedne z największych organów w Łodzi. Do 1945 r. służyła łódzkim protestantom, następnie została przekazana katolikom. Dziś pełni funkcję kościoła garnizonowego oraz parafii rzymskokatolickiej pw. Zesłania Ducha Świętego.

Kontakt