trasy spacerowe

Główny szlak składa się z 26 zabytków - najważniejszych, najbardziej wyjątkowych, najłatwiej dostępnych. Dodatkowo miłośnicy zabytków techniki mogą powędrować po Łodzi jednym z ośmiu szlaków tematycznych, a także jedną z czterech tras spacerowych, łączących różne typy zabytków: po ulicy Piotrkowskiej, po okolicach Starego Miasta, Nowego Centrum Łodzi oraz Księżego Młyna.

SZLAK GŁÓWNY I TRASY TEMATYCZNE

TRASY TOPOGRAFICZNE

Trasa ulicy Piotrkowskiej

Stare Miasto i okolice

Księży Młyn i okolice

Nowe Centrum Łodzi i okolice

Oprócz kompleksowości w prezentowaniu różnych typów zabytków, cechą wszystkich obiektów położonych na głównej trasie szlaku jest ich dostępność. Dlatego nie opisano kilku obiektów wybitnych, które w przewodniku związanym z techniką powinny zajmować miejsce honorowe, jak chociażby zbiorniki wody na Stokach czy dawna elektrownia fabryczna Karola Scheiblera, nie ma bowiem możliwości wejścia do środka i podziwiania tych miejsc.

Spośród zabytków techniki znajdujących się na szlaku niektóre dostępne są bez ograniczeń (położone w przestrzeni publicznej), inne to obiekty muzealne, które można zwiedzić w wyznaczonych godzinach, jeszcze inne to obiekty na co dzień nieudostępnione dla osób postronnych, ale otwierane po uprzednim zgłoszeniu wizyty i ustaleniu terminu.

Mapy zostały wydane w formie ulotki i stanowią jedno z wydawnictw poświęconych Szlakowi Zabytków Techniki w Łodzi.
Więcej informacji na temat obiektów na szlaku znaleźć można w „Przewodniku po Szlaku Zabytków Techniki w Łodzi” oraz w albumie z fotografiami „Zabytki techniki Łodzi”.

Opracowanie koncepcji szlaku, tekst:
Maciej Kronenberg, Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO

Fotografie:
Paweł Augustyniak

Kontakt