Procedury

PROCEDURA UZGADNIANIA NOWYCH URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH

Aby uzyskać zgodę na montaż nowych urządzeń reklamowych należy w siedzibie Oddziału Ochrony Zabytków złożyć odpowiedni wniosek z załącznikami:

 • projektem graficznym reklam z zaznaczeniem miejsca ich umieszczenia na elewacji, opisem materiałów i sposobu montażu tych reklam,
 • wypełnionym oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem,
 • dowodem dokonania opłaty skarbowej.

W efekcie wydana zostanie decyzja-pozwolenie na prowadzenie wnioskowanych prac.

 

NOWE URZĄDZENIA REKLAMOWE

Przede wszystkim kompozycja, układ oraz wygląd tych urządzeń powinien współgrać z układem kompozycyjnym elewacji budynku i jej formą historyczno–architektoniczną.

Projektowanie takich urządzeń powinno zostać poprzedzone analizą całej elewacji budynku w zakresie wielkości, kompozycji, formy, lokalizacji, rodzaju użytego materiału, sposobu montażu, kolorystyki i oświetlenia.

Urządzenia reklamowe na fasadzie budynku nie mogą zasłaniać detalu architektonicznego, ograniczać wysokości i szerokości prześwitu bramowego, powodować oszpecenia elewacji, znajdować się w odległości mniejszej niż 0,5m od numerów adresowych budynków i nazw ulicy. Kształt, kolor i sposób wykonania reklam oraz tablic informacyjnych powinien być zharmonizowany z otoczeniem, nie oszpecać obiektu i nie zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia, napisy reklamowe nie mogą emitować treści obraźliwych oraz odbieranych jako pornograficzne.

 

Dopuszczalne są:

 • napisy w postaci liter przestrzennych
 • reklamy i emblematy lokali umieszczane na szybie
 • wysięgniki na stylizowanych wspornikach
 • szyldy oraz tablice informacyjne
 • stojaki reklamowe oraz sztalugi przenośne
 • markizy

Nie dopuszacza się:

 • wyklejania oraz przesłaniania szyb oraz montowania banerów powyżej parteru budynku,
 • przesłaniania całej powierzchni witryn, np. napisami reklamowymi, plakatami,
 • czasowych plakatów reklamowych i ofert umieszczanych bezpośrednio na szybach,
 • urządzeń reklamowych emitujących pulsujące lub fosforyzujące oświetlenie,
 • montowania urządzeń reklamowych na latarniach i lampach oświetleniowych,
 • chorągiewek o charakterze reklamowym i informacyjnym,
 • stosowania dominującej i fosforyzującej kolorystyki,
 • reklam wielkoformatowych i innych urządzeń reklamowych na ścianach szczytowych budynków,
 • urządzeń nagłaśniających nadających reklamy, muzykę itp.


KONTAKT

Informacji dotyczących Parku Kulturowego udziela:

 

Biuro Architekta Miasta
w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miasta Łodzi

 

Sekretariat tel.: 42 638 43 84, 42 638 43 33

 

Oddział Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta

Kinga Matczak tel.: 42 638 42 36

Kontakt