Coronavirus COVID-19

Informacja dla osób powracających z miejsc, gdzie występują zachorowania spowodowane nowym koronawirusem 2019-nCoV

Od kilku tygodni w krajach Azji Południowo-Wschodniej występują liczne zachorowania spowodowane zakażeniem nową odmianą koronawirusa, oznaczonym jako 2019-nCoV. Około 2 proc. zakażeń objawowych kończy się zgonem.

Zdecydowana większość zakażeń i zgonów dotyczy Chin, okręgu Hubei i miasta Wuhan. Pojedyncze zakażenia występują też w Europie jako tzw. zakażenia przywleczone przez osoby podróżujące. W Polsce, jak dotąd, nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia.

Źródłem zakażenia koronawirusem jest chory człowiek. Do zakażenia dochodzi poprzez bezpośredni kontakt, np. poprzez ręce, oraz drogą kropelkową, czyli np. kichanie.

Okres wylegania choroby, czyli czas, jaki upływa od dostania się koronowirusa do organizmu do wystąpienia pierwszych objawów, wynosi od 2 do 14 dni, przeciętnie ok. 6-7 dni. Biorąc pod uwagę najdłuższy czas, jaki może upłynąć od zakażenia do objawów, okres obserwacji osoby, która miała kontakt z osobą zakażoną, powinien wynosić 14 dni.

Koronawirus atakuje przede wszystkim układ oddechowy, wywołując wirusowe zapalenie płuc. Główne objawy zakażenia, na jakie trzeba zwrócić uwagę, to: wysoka gorączka 380C i więcej, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. Mogą także pojawić się inne objawy dodatkowe, jak: katar, bóle mięśniowe i dreszcze.

Jeśli wróciłeś z terenów objętych epidemią koronawirusa, w szczególności z Chin

aktualna mapa zakażeń jest tutaj:

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0oKIKJlc-zeNZGFBVEN0-O-58daoCDaKicXwC10cjFWgCZqTPgavseTfI#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

i w ciągu 14 dni wystąpiły u Ciebie wymienione wyżej główne objawy zakażenia, zgłoś się niezwłocznie do izby przyjęć szpitala chorób zakaźnych im. Wł. Biegańskiego, przy ul. Kniaziewicza 1/5 w Łodzi.

W przypadku bardzo nasilonych objawów głównych, gdy nie jesteś w stanie sam udać się do szpitala, zadzwoń na pogotowie ratunkowe, ale konieczne opisz swój stan i uprzedź o tym, że wróciłeś z miejsc objętych epidemią koronawirusa. Chodzi o to, aby służby medyczne pogotowia mogły zastosować odpowiednie środki ochrony przeciwepidemicznej.

Jeśli wróciłeś z miejsc objętych epidemią i nie masz głównych objawów zakażenia koronawirusem

to obserwuj się przez 14 dni.

W tym czasie:

Pamiętaj!

Koronawirus jest wrażliwy na detergenty i alkohole, dlatego dokładne mycie rąk mydłem i ich odkażenie preparatami na bazie alkoholu jest skutecznym sposobem ograniczenia ryzyka przeniesienia się wirusa z osoby na osobę.

Więcej informacji znajdziesz na stronie

Głównego Inspektora Sanitarnego, w komunikatach dla podróżujących. Link: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/.

Kontakt