Informacje dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Badania w kierunku SARS‑CoV‑2

Badania w kierunku SARS‑CoV‑2 realizowane przez Warsaw Genomics dla szpitali pracujących dla NFZ i stacji sanitarno-epidemiologicznych są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Podmioty te mogą zlecać badanie bezpłatnie bez konieczności podpisania z Warsaw Genomics dedykowanej umowy. Badania dla lekarzy spoza szpitali są finansowane przez Warsaw Genomics.

Kto może zlecić test?

  1. Szpitale (pracujące dla NFZ)

  2. Stacje sanitarno-epidemiologiczne

  3. Lekarze (spoza szpitali) dla siebie, w przypadku objawów zakażenia lub po kontakcie z osobą zakażoną

Jaki zestaw pobraniowy jest potrzebny?

Pobranie należy wykonać własnymi wymazówkami. Do badania nadają się suche wymazówki bez podłoża. Nie należy ich zalewać żadnym płynem.

Wymazówki nie mogą zawierać naturalnych składników (wata, bawełna, drewno), które hamują proces PCR. Nie wykonamy badania z wymazówki pobranej na podłoże stałe (żelowe).

Pobrane wymazy należy dostarczyć w ciągu 24 godzin od pobrania i nie wymagają w tym czasie kontrolowanej temperatury. Nie ma potrzeby przewożenia wymazów w lodówce ani na lodzie.

Formularz zlecenia testu SARS‑CoV‑2 znajduje się na stronie: https://warsawgenomics.pl/sars . 

Kontakt