Informacje ogólne

Źródłem zakażenia koronawirusem jest chory człowiek. Do zakażenia dochodzi poprzez bezpośredni kontakt, np. poprzez ręce, oraz drogą kropelkową, czyli np. kichanie.

Okres wylegania choroby, czyli czas, jaki upływa od dostania się koronawirusa do organizmu do wystąpienia pierwszych objawów, wynosi od 2 do 14 dni, przeciętnie ok. 6-7 dni. Biorąc pod uwagę najdłuższy czas, jaki może upłynąć od zakażenia do objawów, okres obserwacji osoby, która miała kontakt z osobą zakażoną, powinien wynosić 14 dni.

Koronawirus atakuje przede wszystkim układ oddechowy, wywołując wirusowe zapalenie płuc. Główne objawy zakażenia, na jakie trzeba zwrócić uwagę, to: wysoka gorączka 380C i więcej, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. Mogą także pojawić się inne objawy dodatkowe, jak: katar, bóle mięśniowe i dreszcze.

Pamiętaj!

Koronawirus jest wrażliwy na detergenty i alkohole, dlatego dokładne mycie rąk mydłem i ich odkażenie preparatami na bazie alkoholu jest skutecznym sposobem ograniczenia ryzyka przeniesienia się wirusa z osoby na osobę.

Więcej informacji:

Główny Inspektora Sanitarny: https://gis.gov.pl/

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi: https://psselodz.pl/ 

Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego: https://www.pzh.gov.pl/ .

Zobacz animację:

Koronawirus - najczęściej zadawane pytania

Zobacz prezentację:

Kontakt