Zalecenia dla podróżujących

W ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO, Polska została uznana za państwo z występującą lokalną transmisją nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Według danych WHO na dzień 24 marca 2020 r., w 49 krajach Regionu Europejskiego WHO dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży.


Od niedzieli 15 marca br. na 10 dni zawieszone zostały międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe oraz wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.

Obywatele RP nadal będą mogli wrócić do Polski transportem kołowym, tj. samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, zostały udostępnione trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-wrocic-do-polski-samolotem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem


W przypadku osób przebywających poza terenami Polski, w krajach dotkniętych lokalną transmisją wirusa SARS-CoV-2 (Informacje dot. krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/), zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce  Informacje dla podróżującychhttps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych


INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z KRAJÓW DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ SPOWODOWANĄ KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu, gdzie występuje Koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną: 42 253 62 00; 42 253 99 00, 42 253 90 00 LUB 600 241 646, 570 204 085, 881 565 393, 531 126 719, 531 172 734 (TELEFONY DYŻURNE)

lub, w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy: 112

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział: 887 877 690

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni.

Kontakt