Miejski wolontariat

Każdego dnia nasi wolontariusze robią seniorom zakupy i odbierają lekarstwa z apteki. Zachęcamy seniorów, by nie wychodzili z domów, kontaktowali się z naszym wolontariatem i poprzez takie działania dbali o siebie i swoje zdrowie.

Wolontariat działa w prosty sposób: wystarczy zadzwonić na urzędowy numer Call Center, czyli: 42 638 55 00.

Mieszkaniec potrzebujący pomocy, kontaktuje się w ten sposób z jednym z urzędników. Ten – przyjmując zgłoszenie, rejestruje gdzie mieszka i pod jakim numerem telefonu można się z nim kontaktować. Sprawę przekaże potem jednemu z wolontariuszy – takiemu, który mieszka jak najbliżej, na tym samym osiedlu lub nawet tej samej ulicy. Wolontariusz wówczas deklaruje przyjęcie zgłoszenia, dzwoni do osoby potrzebującej pomocy i umawia się – o której godzinie będzie na miejscu. Realizuje zakupy, przynosząc je do domu, a na koniec, daje znać do Call Center, że potrzebujący mieszkaniec uzyskał pomoc.

Bywa też tak, że mieszkańcy, kontaktują się już później samodzielnie z konkretnym wolontariuszem.

Miejski Wolontariat uruchomiliśmy w połowie marca br. Jak zostać wolontariuszem? Może się do niego zgłosić każda osoba – urzędnicy, harcerze, osoby pracujące w fundacjach i stowarzyszeniach, ale także każdy mieszkaniec.

Aby zgłosić się do udziału w Miejskim Wolontariacie należy wysłać maila z informacjami: imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu, w tytule wpisując „WOLONTARIAT MIEJSKI”. Maila trzeba przesłać na adres: wolontariat@uml.lodz.pl.

Po otrzymaniu maila pracownik Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ skontaktuje się z chętnym do pomocy mieszkańcem i poinstruuje co dalej. Wolontariusze wyposażani są w rękawiczki ochronne, a także identyfikator – z numerem, a także stemplem Urzędu Miasta Łodzi.

Zobacz, jak działa miejski wolontariat:

Kontakt