Czynsze

ULGI DLA NAJEMCÓW POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

W związku z ogłoszoną w kraju epidemią koronawirusa najemcy powierzchni użytkowych, znajdujących się na terenie przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych oraz innych placówek objętych systemem oświaty będą mieli obniżone czynsze do 1 zł netto. Preferencyjna stawka obowiązuje od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r.

Aby skorzystać ze zniżki należy przesłać wypełniony wniosek na adres e-mail szkoły, przedszkola, placówki oświatowej lub innej placówki systemu oświaty, od której wnioskodawca wynajmuje powierzchnię. 

Warunkiem uzyskania zniżki jest brak zaległości czynszowych oraz w podatku od nieruchomości. Ulga dotyczy tylko przedsiębiorców wynajmujących powierzchnie w placówek oświatowych prowadzonych przez miasto.

Termin nadsyłania wniosków upływa 27 kwietnia, najemca w ciągu 14 dni otrzyma od dyrektora szkoły, przedszkola, placówki, w której wynajmuje powierzchnię informację dotyczącą rozpatrzeniu wniosku.

Pełna treść zarządzenia prezydent Miasta Łodzi oraz wniosek w linku: https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/akty_prawne/VIII_3847.pdf 


Najemcy lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu lokalowego Miasta Łodzi, Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi, a w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności, mogą ubiegać się o czynsz dla całego lokalu w wysokości 1 zł miesięcznie netto. Obniżka będzie realizowana jednym wnioskiem od razu za dwa miesiące.

Najemcy zainteresowani tą formą wsparcia* powinni złożyć stosowny wniosek.

Warunkiem uzyskania obniżki jest brak zaległości w czynszu i opłatach za świadczenia z tytułu najmu oraz w podatku od nieruchomości.

POBIERZ WNIOSEK >>>

Po rozpatrzeniu wniosku zostanie udzielona bonifikata w czynszu o czym najemca zostanie poinformowany drogą mailową.

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 20 kwietnia 2020 r. w formie elektronicznej na  adres e-mail: przedsiebiorcy@zlm.lodz.pl

Informacje na temat wniosków można uzyskać po numerami telefonów: 42 628 70 84; 42 628  70 85; 42 628 70 86

Z uwagi na termin składania wniosków, faktury, które zostaną wystawione na początku kwietnia 2020 r., po rozpatrzeniu wniosku zostaną skorygowane.

W dniach 16, 17 i 20 kwietnia 2020 r. pracownicy Wydziału Lokali Użytkowych dyżurują do godziny 20-tej.

W dniu 18 kwietnia 2020 r. (sobota) dyżur 8:00 – 16:00.

 *Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 3710/VIII/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzonej przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospospolitej Polskiej stanu epidemii.

Kontakt