Mikrogranty Covid-19

Do programu zakwalifikowane zostały 33 projekty, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe, wspierające mieszkańców Łodzi w czasach pandemii.

Wykaz projektów:

KLUB SPORTOWY "GWARDIA" ŁÓDŹ
Adres / kontakt: Łódź, Al. Kościuszki 73/75, kontakt@gwardiajudo.pl, tel. 426369050.
Tytuł oferty: Działania pomocowe ograniczające negatywne skutki COVID-19, skierowane do grup najmocniej dotkniętych efektami pandemii.
Opis: W sferze prowadzenia zajęć treningowych niezbędne jest zwiększenie nakładów finansowych na potrzeby higieniczne, sanitarne i utrzymania porządku. Dlatego chcielibyśmy w dotacji uwzględnić głównie wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników zajęć sportowych. Z uwagi na wznowienie od 1 września br. treningów i szkolenia zawodników w dyscyplinie judo i boks, musimy wdrożyć wszelkie możliwe zasady higieniczno – sanitarne, dotyczące bezpiecznego korzystania z obiektu. Każda podjęta procedura wymaga dodatkowego nakładu finansowego, który nie mieści się w budżecie organizacji. Istotnym elementem jest możliwość uprawiania sportu w obiekcie, nie tylko przez członków naszego klubu, ale wszystkich sportowców, którzy będą chcieli trenować w ramach umów między Gwardią a innymi podmiotami sportowymi. Beneficjentami programu będą członkowie klubu oraz inni uczestnicy zajęć sportowych, biorący udział w treningach judo i boks. Program ma na celu zminimalizowanie ryzyka - związanego z uczestnictwem osób - poprzez wzmożone działania w zakresie dezynfekcji, ochrony sanitarnej i utrzymania czystości w obiekcie. Aby realizować cele statutowe organizacji w obecnych warunkach, musimy zatrudnić dodatkowego pracownika do obsługi obiektu oraz zakupić dodatkowe środki czystości, dezynfekcji i odzież ochronną dla osób wykonujących pracę związaną z tymi czynnościami.
Dostępność: Dofinansowaniem będą objęci podopieczni klubu.
Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł
Fundacja "W Człowieku Widzieć Brata"
Adres / kontakt: Łódź, Boya-Żeleńskiego 2/29, fundacja@pomagajznami.org, tel. 669322406.
Tytuł oferty: JesteśMY razem!
Opis: Projekt "JesteśMY razem" to cykl spotkań dla seniorów w kameralnym gronie (zgodnie z wytycznymi związanymi z pandemią). Naszym celem jest utworzenie dla seniorów bezpiecznej przestrzeni, w której będą mogli: 1) wziąć udział w interesujących ich zajęciach: * muzykoterapii (relaksacja i masaż dźwiękiem) - 3 spotkania w trakcie projektu * rękodzieła (zajęcia mają na celu rozwijanie i wzmacnianie kreatywności, twórczego myślenia oraz sprawności manualnej poprzez robienie autorskich i użytkowych przedmiotów typu świece, mydełka, kartki okolicznościowe, torby ręcznie ozdabiane, wazony itp. Jedną z form realizowanych w ramach warsztatów będzie upcykling, dzięki któremu uczestnicy projektu będą mieli okazję w kreatywny sposób wykorzystać zapomniane przedmioty i nadać im nowe, użytkowe znaczenie/funkcje. Tu każdy uczestnik stworzy własne dzieło sztuki użytkowej. Dodatkowo udział w zajęciach to możliwość oderwania się od codziennych trosk) - 5 spotkań w trakcie projektu * gimnastyka umysłu (Sprawny umysł jest tak samo ważny jak sprawne ciało.
Dostępność: Zadanie ogólnodostępne skierowane do Seniorów z terenu miasta.
Kwota dofinansowania: 5 500,00 zł
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost"
Adres / kontakt: Łódź, Próchnika 7, pomost.s@poczta.fm, tel. 426320866.
Tytuł oferty: Seniorzy bujają online
Opis: Celem projektu jest objęcie wsparciem i zaangażowanie 52-óch aktywnych seniorów i seniorów-wolontariuszy, którzy zostali wyłączeni z działań w wyniku epidemii COVID-19. Zadanie rozpocznie się od rekrutacji uczestników do zadania (październik). Będą to osoby 60+, mieszkańcy Łodzi, którzy są zarejestrowani w bazach danych Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko” oraz in. osoby zainteresowane projektem, które dowiedzą się o jego realizacji ze stron www, portali dla seniorów, social mediów i mediów lokalnych, z którymi współpracuje Wnioskodawca (np. Radio Łódź). Każdy kandydat do projektu wypełni ankietę, w której określi swoje preferencje, zainteresowania oraz motywację do zaangażowania się w proponowane aktywności. Pozwoli to na wyłonienie osób, które będą gotowe do udziału w stacjonarnej formie zajęć w profesjonalnej szkole tańca, przygotowanej pod kątem sanitarnym do realizacji zadań projektowych. Planuje się, że w wersji tradycyjnej weźmie udział max 12 osób (zgodnie z wytycznymi sanitarnymi), przyjętych według kolejności zgłoszeń. Pozostali chętni oraz inni followersi wezmą udział w wersji online na fb (ok. 40 osób). Następnie, dwa razy w tygodniu, do końca listopada będą odbywały się dwugodzinne warsztaty tańca hip-hop (stacjonarnie i online), podczas których seniorzy nauczą się podstawowych kroków i elementów tańców ulicznych, poznają kulturę i muzykę hip-hop, które będą łączyć w autorskie formy (choreografie, happeningi, mini-spektakle). Zajęcia poprowadzi profesjonalny tancerz i instruktor Seweryn Obałka, który od wielu lat pracuje z seniorami i jest koordynatorem łódzkiej formacji Yoł Yoł Seniorzy
Dostępność: Zadanie ogólnodostępne skierowane do Seniorów z terenu miasta.
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Stowarzyszenie Samopomocowe "Abakus"
Adres / kontakt: Łódź, Próchnika 5, abbakus@poczta.onet.pl, tel. 426397842.
Tytuł oferty: Działania pomocowe ograniczające negatywne skutki COVID-19, skierowane do osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych lub placówek leczenie odwykowego oraz osobom im najbliższym
Opis: Stowarzyszenie w ramach swojej działalności i realizowanych projektów kształtuje niezbędne do prawidłowego funkcjonowanie umiejętności społeczne w celu ponownej reintegracji społecznej, motywuje do podjęcia zmian w rodzinach z problemem uzależnienia, kształtuje postawy obywatelskie w celu uniknięcia ponownego osadzenia w placówce penitencjarnej lub wykluczenia społecznego. W dobie COVID-19 działania te są utrudnione ze względu na konieczność utrzymania standardów sanitarnych. Stowarzyszenie chciało by wyjść na przeciw z pomocną dłonią do osób uzależnionych lub zagubionych, które potrzebują wsparcia zarówno psychologicznego, socjalnego i prawnego.
Dostępność: Dofinansowaniem będą objęci podopieczni fundacji.
Kwota dofinansowania: 6 600,00 zł
Fundacja Pomocy Dzieciom - Dar Serca
Adres / kontakt: Łódź, Wrocławska 1, fundacja@dar-serca.pl, tel. 608071381.
Tytuł oferty: "TRAMPOLINA"- program wsparcia sensomotorycznego dla dzieci w wieku 3-10 lat zagrożonych deprawacją sensoryczną w wyniku zaniechania terapii indywidualnej przez COVID-19.
Opis: "TRAMPOLINA"- program wsparcia sensomotorycznego dla dzieci w wieku 3-10 lat, to projekt skierowany do podopiecznych Fundacji „Dar Serca” (małych mieszkańców Miasta Łodzi), którzy w wyniku przerwania, zaniechania indywidualnej terapii sensomotorycznej w wyniku obostrzeń COVID-19 - potrzebują do dalszego prawidłowego rozwoju, niezbędnej, intensywnej i systematycznej terapii stymulującej. Fundacja działając na terenie najstarszej i najbardziej zaniedbanej łódzkiej dzielnicy Bałuty Stare (enklawa starych kamienic, licznych problemów społecznych) widzi potrzebę wdrożenia bezpłatnego programu terapeutycznego wśród młodszych dzieci, które potrzebują do dalszego prawidłowego rozwoju (mają zdiagnozowane problemy z przetwarzaniem sensomotorycznym, wady rozwojowe przed okresem pandemii) niezbędnej, systematycznej terapii stymulującej. W sytuacji, gdy dziecko z przyczyny obostrzeń COVID-19 nie mogło uczestniczyć w indywidualnej terapii SI, a w obecnej chwili z przyczyn społecznych, rodzinnych lub finansowych nie może liczyć na wsparcie w postaci powrotu do zintensyfikowanych ćwiczeń SI z wykwalifikowanym terapeutą, te deficyty pogłębiają się, rodzą kolejne problemy, wpływają na zachowanie dziecka: (nadmierna wrażliwość, kłopoty z koncentracją uwagi, agresja, nadpobudliwości psychoruchowej, zachowania depresyjne, fobie). W przypadku zaniechania terapii u dzieci, które wymagają tego rodzaju stymulacji, kanały sensoryczne są niedostatecznie mocno otwarte, w związku z tym do mózgu dostaje się znacznie ograniczona ilość bodźców. Dochodzi wówczas do procesu zwanego deprywacją sensoryczną, która jest swoistym niedoborem wrażeń sensorycznych, czego wynikiem są zaburzenia w zachowaniu, problemy w koncentracji, w nauce codziennych czynności życiowych i edukacji. Dlatego bardzo ważne jest wznowienie terapii sensomotorycznej stymulującej układ nerwowy oraz inne układy przygotowując dziecko do dalszych zadań rozwojowych i edukacyjnych
Dostępność: Dofinansowaniem będą objęci podopieczni fundacji.
Kwota dofinansowania: 6 972,00 zł
Stowarzyszenie Aktywni.EU
Adres / kontakt: Łódź, Brzeźna 10/18, aktywni.eu@op.pl, numer tel. 605786226.
Tytuł oferty: Senior w nowej rzeczywistosci
Opis: Przeprowadzimy 6 cykli warsztatowych - jeden blok będzie składał się z 12h - 4 sesje x 3h w tematach wybranych z 5 bazowych - najbardziej przydatnych - tematów: zakupy on-line, komunikatory internetowe, sprawy medyczne, wizyta lekarska i e-recepty, e-puap i załatwianie spraw urzędowych, bankowość elektroniczna i płatności on-line. Zakładamy, że grupy warsztatowe będą małe, ale efektywne - średnio 4 osoby, planujemy 6 grup. Warsztaty zaczniemy prowadzić on-line z osobami, które posiadają kompetencje cyfrowe na co najmniej podstawowym poziomie. Praca będzie wysoce zindywidualizowana, uczestnicy będą dobierani pod kątem poziomu wiedzy – jest to możliwe z uwagi na bardzo małe grupy. Warsztaty z IT ze starszymi osobami są najefektywniejsze w bardzo małych grupach, gdzie praca może być wysoce zindywidualizowana, a postęp monitorowany. Efektywność przekłada się tu na czas – stąd warsztaty 3 godzinne będą optymalne. 2. Przygotujemy krótką broszurę, z podstawowymi, przejrzystymi informacjami dla seniorów w obszarze poruszanych tematów, gdyż seniorzy preferują materiały czytelne, drukowane, gdzie mogą sprawdzić co jak robić i na co uważać. Broszura będzie dostępna dla innych seniorów - wersja pdf - inne ngo będą mogły ją wykorzystać.
Dostępność: Zadanie ogólnodostępne skierowane do Seniorów z terenu miasta.
Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
Adres / kontakt: Łódź, Gdańska 111, caritas@toya.net.pl, tel. 426399581.
Tytuł oferty: Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Łodzi
Opis: Cel projektu: prowadzenie działań pomocowych pozwalających na ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 oraz zmniejszenie kryzysu psychicznego wśród co najmniej 15 mieszkańców Łodzi z grup najmocniej dotkniętych efektami pandemii.  W ramach projektu zaplanowano 85 h konsultacji specjalistycznych. Konsultacje będę prowadzone w sposób zapewniający komfort i bezpieczeństwo oby dwu stronom. Zakres tematyczny spotkań ze specjalistą będzie dotyczył przede wszystkim: ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 w tym: oswojenie na tyle, na ile to możliwe lęku związanego z epidemią, rozpoznania obaw, niepokojów; pomoc w rozładowaniu napięcia, w zrozumieniu i zaakceptowaniu uczuć zarówno pozytywnych, jak i negatywnych; propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi
Dostępność: Dofinansowaniem będą objęci podopieczni fundacji.
Kwota dofinansowania: 7 000,00 zł
Centrum Służby Rodzinie
Adres / kontakt: Łódź, Broniewskiego 1a, csr@csr.org.pl, tel. 426881849.
Tytuł oferty: OdpoczyWAM-miejsce regulacji stresu w Domu Samotnej Matki w Łodzi
Opis: Celem projektu jest stworzenie w przestrzeni DSM miejsca do spędzania czasu i odpoczynku przeznaczonego wyłącznie dla mieszkanek placówki, samotnych matek- bezdomnych kobiet, ofiar przemocy. Celem tego działania jest lepsze dostosowanie się Ośrodka do panującej sytuacji związanej z pandemią oraz zwiększenie efektywności wsparcia społecznego. Poprzez działania pomocowe oraz działania aktywizacyjne i pomagające budować wspólnotę samopomocową wśród mieszkanek negatywne skutki pandemii mogą być zmniejszone.
Dostępność: Dofinansowaniem będą objęci podopieczni fundacji.
Kwota dofinansowania: 5 178,00 zł
Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki
Adres / kontakt: Łódź, Więckowskiego 13, sekretariat@lodzki.pzn.org.pl, tel. 426334418.
Tytuł oferty: "Dbaj o zdrowie”
Opis: W związku z panującą sytuacją na świecie PZN Okręg Łódzki chce zabezpieczyć pracowników naszech jednostkek terenowych na terenie Miasta Łodzi oraz członków przychodzących do naszej organizacji w posiadanie podstawowych art .oochronno- higienicznych w celu zniwelowania ryzyka zakażenia COVID-19. Planujemy rozdać pakiety ochronno-higieniczne do 2 Kół Miejskich PZN w Łodzi, które będą zawierać 300 sztuk maseczek jednorazowych, 10 litrów środków antybakteryjnych, 300 sztuk rękawiczek jednorazowych, przyłbice. Taki pakiet będzie również w siedzibie PZN Okręgu Łódzkim. Dla pracowników obsługujących petentów zostaną również zakupione przyłbice z uwagi na fakt, iż nie wszyscy mogą nosić maseczki chociażby ze względów zdrowotnych. Ponadto chcemy zorganizować zdalne poradnictwo psychologiczne i tyflopedagoficzne dla naszych członków poprzez drogę telefoniczną, e-mailową, komuniakatory internetowe. Celem poradnictwa psychologicznego będzie przedewszyskim wsparcie emocjonalne dla naszych członków w związku m.in. z napięciem nerwowo-lękowym w czasie pandemii. Celem porad tyflopedagogicznych będzie udzielanienie zbędnych informacji dotyczących utraty wzroku, aktualizacji wiedzy przysługujących ulg, uprawnień, przywilejów skierowanych do osób niepełnosprawnych w szczególności osób z dysfunkcją wzroku, itp. PZN Okręg Łódzki ma bibliotekę dla osób niewidomych i słabowidzących. Z uwagi na fakt, iż nasi członkowie to przewaga osób niepełnosprawnych wzrokowo i starszych, gdzie są to osoby z grupy wysokiego ryzyka zakażenia COVID-19, wskazane jest ograniczenie wszelkich zbędnych wyjść z domu. Dlatego chcemy wyjść na przeciw naszym członkom i wprowadzić nagrywanie książek mówionych wraz z dostarczeniem ich do miejsca zamieszkania tych osób. W tym celu konieczny jest zakup 15 kard SD do czytaka. Nagrywaniem oraz dostarczaniem książek mówionych będzie zajmowała się osoba pracująca w naszej bibliotece, która ma doświadczenie w nagrywaniu w/w ksiązek oraz zna osoby, które korzystają z biblioteki dla osób niewidomych i słabowidzących przy PZN Okręgu Łódzkim.
Dostępność: Dofinansowaniem będą objęci podopieczni fundacji.
Kwota dofinansowania: 6 500,00 zł
Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu"
Adres / kontakt: Łódź, Sienkiewicza 60, stow.mocni@wp.pl, tel. 426372253.
Tytuł oferty: Przeciwdziałanie Covid-19 wśród podopiecznych Świetlicy "Anielisko" i ich rodzin.
Opis: Placówka nie ma odpowiedniego sprzętu, by realizować zdalnie zajęcia np. zajęcia muzyczne, zajęcia językowe czy różne formy zajęć aktywizujących. Sytuację poprawiło odmrażanie kwarantanny i uruchomienie pracy Świetlicy, aczkolwiek nadal część zadań realizowana była zdalnie. W okresie wakacji dzieci przychodzą do placówki na zmiany, w mniejszych grupach, uczestniczyły też w wyjeździe kolonijnym. Niemniej sytuacja epidemiologiczna związana z Covid - 19 sprawiła, że pogłębiły się opóźnienia edukacyjne wśród podopiecznych placówki co widoczne jest wzrostem zainteresowania korepetycjami. Konieczny jest zakup sprzętu do tego, by placówka mogła prowadzić zajęcia w sposób zdalny.
Dostępność: Dofinansowaniem będą objęci podopieczni fundacji.
Kwota dofinansowania: 7 000,00 zł
Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis.
Adres / kontakt: Łódź, Gdańska 90/1-3, fundacja@vissalutis.pl, tel. 888990980.
Tytuł oferty: Działania pomocowe ograniczające negatywne skutki COVID-19, skierowane do grup najmocniej dotkniętych efektami pandemii.
Opis: Fundacja w ramach otrzymanych środków planuje wznowienie wsparcia psychologicznego dla osób zarażonych, poddanych kwarantannie, pracowników służb bezpośrednio zaangażowanych w opanowanie pandemii oraz wszystkich osób potrzebujących wsparcia psychologicznego w związku z pandemią. Przez 5 dni w tygodniu w godzinach 10:00-18:00 pod numerami telefonu: 888-900- 980 oraz 888-960-980 osoby potrzebujące wsparcia będą mogły umówić się na tele-spotkanie lub spotkanie osobiste z psychologiem. Poradniapsychologiczna/covid19
Dostępność: Zadanie ogólnodostępne. Przez 5 dni w tygodniu w godzinach 10:00-18:00 pod numerami telefonu: 888900980 oraz 888960980 osoby potrzebujące wsparcia będą mogły umówić się na tele-spotkanie lub spotkanie osobiste z psychologiem.
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Fundacja Galvarinho Fighting Academy
Adres / kontakt: Łódź, Kilara 11, trener.ciesielski@gmail.com, tel. 535544466.
Tytuł oferty: WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, KTÓRYCH CELEM JEST PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM COVID-19 W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH
Opis: Celem projektu będzie przeciwdziałanie skutkom covid-19 (przejawiającym się wzrostem przypadków depresji oraz niewystarczającą aktywnością fizyczną w wyniku przymusowej izolacji). W ramach zadania przeprowadzony zostanie szereg bezpłatnych zajęć z Samoobrony (Krav Maga) i rekreacji ruchowej, podczas których uczestnicy odreagują stres związany ze skutkami pandemii covid-19 oraz nauczą się Samoobrony (nauka bezpiecznych zachowań w konflikcie - sytuacji kryzysowej).  el szkolenia zostanie osiągnięty poprzez realizacje indywidualnego planu treningowego. Uczestnicy będą ćwiczyli na wyznaczonych kwadratach o pow. 3m2, będą mieli do dyspozycji specjalistyczne manekiny do pracy indywidualnej oraz narzędzia treningowe w postaci gumowych atrap noży, pałek, tarcz, worków i innych akcesoriów. Dodatkowo trening będzie prowadzony w oparciu o ćwiczenia z trenerem na zasadzie „odbicia lustrzanego” (prowadzący będzie wykonywał ćwiczenia, ustawiony plecami do uczestników aby umożliwić precyzyjne wykonywanie ruchów z tej samej perspektywy).
Dostępność: Zadanie ogólnodostępne.
Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych
Adres / kontakt: Łódź, Przybyszewskiego 209/25, office@sla.org.pl, tel. 605415070.
Tytuł oferty: Wolontariat dla siebie, dla innych
Opis: Grupą docelową projektu będą osoby młode, w przedziale wiekowym 15-30, które uczą się w szkołach i uczelniach wyższych lub pracują lub są bierne zawodowo i edukacyjnie na terenie Łodzi. Przewidujemy zrekrutowanie do programu 24 osoby.  Zaoferujemy zajęcia pożyteczne, z wykorzystaniem newtech, ciekawe, dopasowane do potrzeb, zainteresowań i dające młodym nowe doświadczenia. Jest to czas na działania dające satysfakcję i przydatne dla wszystkich. Będą to osoby zmotywowane do uczestnictwa w projekcie, gdyż oprócz szkoleń, w których wezmą udział, zorganizują mini projekty wolontariackie, a także będą miały szansę, aby w nowatorski sposób opowiedzieć innym o przeprowadzonych inicjatywach. Wszystkie działania warsztatowe będą prowadzone on-line i o ile sytuacja pandemiczna pozwoli w części w formie bezpośrednich spotkań z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tak, aby grupy mogły się zintegrować. Działania: • przeprowadzanie 3 cykli interaktywnych warsztatów, na których młodzież dowie się o zasadach wolontariatu, prawach i możliwościach wolontariuszy oraz posłucha inspirujących historii, od osób, które na co dzień mają do czynienia z wolontariatem. 
Dostępność: Zadanie ogólnodostępne.
Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł
Klub Taekwon-do Tradycyjnego
Adres / kontakt: Łódź, Kochanowskiego 13/11, robezael@op.pl, tel. 694510664.
Tytuł oferty: Przeciwdziałania COVID 19
Opis: Przygotowanie planów treningowych, prowadzenie zajęć z zakresu Taekwon-do i Kickboxingu według wcześniej ustalonego harmonogramu treningów w terminie22.09-29.11.2020 r. - Sala klubu, Łódź, ul. Wróbla 15. Zajęcia będą odbywać się w grupach z podziałem na stopień zaawansowania i kategorie wiekowe: Grupa zaawansowana taekwon-do (grupa 13-18 lat) - 11 osób Grupa początkująca taekwon-do (grupa 11-17 lat) -10 osób Grupa średnio-zaawansowana taekwon-do dzieci (grupa do 13 lat) - 13 osób Grupa początkująca taekwon-do dzieci (grupa do 13 lat) 10 osób Grupa średnio-zaawansowana taekwon-do dorośli Grupa kickboxing (od 13 lat w górę) 7 osób Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej: Wychowanie moralne młodzieży w duchu rywalizacji sportowej, współpraca w grupie, zainteresowanie uczestników treningów ruchem, organizacja wolnego czasu poprzez regularne treningi, konsultacje.
Dostępność: Dofinansowaniem będą objęci podopieczni klubu.
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii
Adres / kontakt: Łódź, Franciszkańska 85, hostel@xl.wp.pl, tel. 426406591.
Tytuł oferty: Działania pomocowe ograniczające negatywne skutki COVID-19, skierowane do grup najmocniej dotkniętych efektami pandemii - udzielanie telefonicznych konsultacji.
Opis: Realizacja zadania obejmować będzie udzielanie telefonicznych konsultacji przez specjalistów (psycholog, pedagog, pracownik socjalny) dla osób w kryzysie i ich rodzin z miasta Łodzi w okresie od 20.10.2020 do 19.12.2020 w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi. Konsultacje będą się odbywały codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 16-19 ( 3 godziny) .
Dostępność: Zadanie ogólnodostępne. Konsultacje telefoniczne dla osób w kryzysie w związku z covid-19 będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 16-19 pod numerem tel. 426406591 od 20.10.2020 do 11.12.2020.
Kwota dofinansowania: 7 000,00 zł
Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"
Adres / kontakt: Łódź, Broniewskiego 1a, fundacja@csr.org.pl, tel. 426467618.
Tytuł oferty: Małżeński dialog - warsztaty dla małżeństw.
Opis: Projekt "Małżeński dialog - warsztaty dla małżeństw" jest działaniem pomocowym ograniczającym negatywne skutki COVID-19, skierowanym do grup najmocniej dotkniętych efektami pandemii. Zadanie przewiduje przeprowadzenie warsztatów dla małżeństw, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych: małżeńskich i rodzinnych spowodowanych występowaniem COVID-19. Projekt zakłada przeszkolenie w zakresie małżeńskiego dialogu min. 14 par małżeńskich (28 osób) w czasie jednego weekendu wyjazdowego (piątek- niedziela).
Dostępność: Zadanie ogólnodostępne.
Kwota dofinansowania: 7 000,00 zł
Stowarzyszenie Kre-Aktywni
Adres / kontakt: Łódź, Sienkiewicza 104/6, kreaktywni@onet.pl, tel. 572113844.
Tytuł oferty: W sieci jesteśmy bezpieczni
Opis: Projekt "W sieci jesteśmy bezpieczni" będzie kontynuacją zakończonego w lipcu projektu - "Weź nie klikaj, weź pomyśl". Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości dotyczącej korzystania z Internetu wśród osób młodych w wieku 8-13 lat, co przełoży się na ich bezpieczeństwo w sieci. Cel ten osiągnąć chcemy poprzez realizację warsztatów poświęconych bezpieczeństwu w Internecie. Podczas warsztatów trenerzy rozmawiać będą z młodzieżą na tematy, które mogą ich najbardziej dotyczyć w Internecie, czyli fake newsy, wyłudzanie, podszywanie się, hejt, itd. Spotkania będą miały charakter warsztatowy - będziemy chcieli, by młodzież aktywnie się włączyła w rozmowę, opowiadając nam o swoich doświadczeniach związanych z cyberprzemocą. Warsztaty przeprowadzone zostaną w oparciu o program szkolenia, którzy trenerzy przygotują jeszcze przed przystąpieniem do warsztatów.
Dostępność: Zadanie ogólnodostępne skierowane do dzieci w wieku 8-13 lat.
Kwota dofinansowania: 5 500,00 zł
Stowarzyszenie Ku Pokrzepieniu Serc przy Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej Popioły
Adres / kontakt: Łódź, Popioły 40, jacekchrz@interia.pl, tel. 601343799.
Tytuł oferty: AKADEMIA WSPARCIA REHABILITACJI PO PRZYMUSOWEJ IZOLACJi
Opis: Celem naszego zadania jest: powrót do aktywności fizycznej 10 seniorów z osiedla im. Mikołaja Kopernika oraz 10 seniorów - członków Stowarzyszenia Ku Pokrzepienia Serc Przy Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej Popioły, których aktywność została znacznie ograniczona w wyniku pandemii. Powrót do aktywności fizycznej odbywać się będzie poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne i aktywności pod okiem profesjonalistów. Po izolacji wszyscy, a w szczególności powracający do zdrowia seniorzy potrzebują ćwiczeń kinezyterapeutycznych, wykonywanych pod okiem specjalistów, które mogą odbyć się w niewielkich grupach i najlepiej na powietrzu.
Dostępność: Dofinansowaniem będą objęci podopieczni fundacji.
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Integracja JP II
Adres / kontakt: Łódź, Rydza-Śmigłego 24/26, integracjajp2@gmail.com, tel. 799195634.
Tytuł oferty: Stabilna Tratwa
Opis: W związku z epidemią koronawirusa od połowy marca w prowadzonym przez fundację Centrum wsparcia i rozwoju - Tratwa zawieszone zostały zajęcia stacjonarne. Cześć działań takich jak: pomoc w nauce, indywidualne wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne, zajęcia relaksacyjne, spotkania w grupach wiekowych prowadzone były zdalnie. Niestety część naszych podopiecznych nie może korzystać z takiej formy wsparcia, z powodów technicznych (braku odpowiednio szybkiego łącza internetowego, komputera bądź telefonu) albo lokalowych (cała rodzina mieszka w jednym pomieszczeniu). Utrudnione jest również prowadzenie w formie zdalnej psychoterapii indywidualnej, grupowych zajęć socjoterapeutycznych. Wielu spośród naszych podopiecznych nie radzi sobie z zarządzaniem czasem, nie umie systematycznie i regularnie odrabiać zadawanych prac domowych. Z racji zaległości szkolnych i deficytów rozwojowych bez pomocy nie potrafi samodzielnie uczyć się bieżących lekcji. Zdalna pomoc w lekcjach wymaga kontaktu jeden na jeden, bądź rodziców zaangażowanych w proces uczenia się dziecka.
Dostępność: Dofinansowaniem będą objęci podopieczni fundacji.
Kwota dofinansowania: 7 000,00 zł
Fundacja Płyńmy Razem
Adres / kontakt: Łódź, Odolanowska 8a/8, plynmyrazem@gmail.com, tel. 601141477.
Tytuł oferty: Aktywnie naprzeciw Covidowi
Opis: Chcemy zorganizować cykl szkoleniowy 10zajęć z nauki pływania dla osób dorosłych oraz seniorów, mieszkańców naszego Miasta. Zajęcia dedykowane są głównie osobom, które nie potrafią pływać, boją się wody lub miały z nią w przeszłości złe doświadczenia. Chciałybyśmy pokazać uczestnikom naszych zajęć, jak świetną alternatywą, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, jest pływanie, oraz jak ten sport podejmować bezpiecznie, tak, aby uzyskać pozytywny wpływ na zdrowie. Nasze zajęcia odbywają się w aquaparku Fala w Łodzi z zachowaniem wszystkich zleceń sanitarno- epidemiologicznych. Zajęcia organizowane w mniejszych grupach, woda w aquaparku jest dodatkowo chlorowana i ozonowana dla bezpieczeństwa użytkowników. W ramach zajęć na pływalni mamy również możliwość skorzystania z basenów solankowych czy jaccuzii dla relaksu i zdrowia naszych uczestników po skończonych zajęciach z nauki pływania.
Dostępność: Zadanie ogólnodostępne skierowane do Osób Dorosłych i Seniorów z terenu miasta.
Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł
Kontakt