Czynsze

Również w lutym przedsiębiorcy działający w branżach, które wyjątkowo mocno ucierpiały w związku z zawieszeniem lub ograniczeniem działalności na skutek decyzji rządowych będą mogli skorzystać z możliwości zapłacenia złotówki czynszu za cały miesiąc najmu. Ulga dotyczy m.in. gastronomii, klubów fitness, siłowni, solariów, kasyn oraz kin. Nie pojawiły się bowiem żadne nowe decyzje rządowe, które umożliwiłyby normalną działalność tym branżom.

Wnioski, w formie elektronicznej, można składać do 26 lutego, do Zarządu Lokali Miejskich, na adres mailowy: przedsiebiorcy@zlm.lodz.pl

Przypomnijmy, że tak jak dotychczas ulga w czynszu będzie udzielana na wniosek najemców lokali, a warunkiem uzyskania bonifikaty będzie brak zaległości wobec miasta (m.in. w dotychczasowych płatnościach za czynsz, media czy w podatku od nieruchomości).

Więcej informacji nt. możliwości otrzymania ulgi w czynszu udzielają pracownicy Zarządu Lokali Miejskich – tel. 42 628 70 84; 628 70 85; 628 70 86.

Zarządzenie Nr 6433/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 lutego  2021 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


Kontakt