Dla handlujących przy cmentarzach

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska podjęła decyzję o zwrocie opłat za zajęcie pasów drogowych pod łódzkimi nekropoliami.

Zwrot przysługuje osobom, które nie zajmowały pasa drogowego dniach 31.10.-02.11.2020 r.

Decyzja zostanie uchylona jeżeli okres zezwolenia w całości mieścił się w terminie 31.10.-02.11.2020 r. Natomiast jeżeli okres zezwolenia wykracza poza termin 31.10.-02.11.2020 r. decyzja zostanie zmieniona.

Aby otrzymać zwrot środków, należy uzupełnić, podpisać oraz wysłać na adres Zarządu Dróg i Transportu (ul. Piotrkowska 173,
90-447 Łódź) oświadczenie dostępne poniżej.

Oświadczenie należy przesłać listownie lub złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu (korespondencję proszę składać do skrzynki znajdującej się w drugim wejściu budynku przy ul. Piotrkowskiej 173) lub wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wnioski złożone mailowo, będą skutkowały wezwaniem do uzupełnienia braków w postaci podpisu własnoręcznego lub elektronicznego.

Do pobrania

Kontakt