Podatki

Wykaz dokumentów i informacji dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19

UWAGA:

O ulgę w spłacie zobowiązania może się ubiegać wyłącznie podatnik danego zobowiązania, tudzież występujący w jego imieniu pełnomocnik po złożeniu stosownego pełnomocnictwa na druku PPS-1 (zał. nr 7 do wniosku) i opłaceniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł

(link do opłaty skarbowej: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/)

Kontakt