Zwolnienie z opłaty za sprzedaż alkoholu

Prezydent Hanna Zdanowska podjęła o zwolnieniu z opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu w 2021 roku wszystkich lokali gastronomicznych, w których spożycie alkoholu odbywa się na miejscu. Tym, którzy opłatę już zapłacili, pieniądze zostaną zwrócone.

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży >>>

Kontakt