Zmiany w komunikacji MPK

Zmiany w kursowaniu linii MPK

W związku z epidemią koronawirusa wprowadzono zmiany w kursowaniu pojazdów MPK. 

Aktualne rozkłady dostępne są na stronach: www.mpk.lodz.pl, www.rozklady.lodz.pl, a także w aplikacjach mobilnych myBus i WatchLine.

Kupno biletów i migawek

Wszystkie sprawy dotyczące zakupu biletów okresowych można załatwić w siedzibie MPK przy ulicy Tramwajowej. Ze względów bezpieczeństwa zamknięte zostały punkty sprzedaży biletów przy pl. Wolności oraz przy pl. Niepodległości.

Bilety okresowe można zakupić przez sklep internetowy www.migawka.lodz.pl oraz skorzystać z aplikacji zbiletem.pl

Bilety jednorazowe można zakupić za pośrednictwem 6 aplikacji mobilnych. Ich wykaz znajduje się na stronie MPK: http://www.mpk.lodz.pl/showarticleslist.action?category=1322&Kup+bilet+za+pomoc%C4%85+kom%C3%B3rki

Bilety można zakupić również w biletomatach stacjonarnych i mobilnych dotykając ekranu za pomocą dowolnych przedmiotów, np. telefonu, długopisu czy ołówka.

Przesunięcie terminu ważności migawki

W związku z epidemią od 23 marca MPK-Łódź umożliwia jednorazową możliwość przesunięcia ważności posiadanego biletu okresowego.

Instrukcja:

  1. Wejdź na stronę www.migawka.lodz.pl i wypełnij prosty formularz.
  2. Czekaj na mailowe potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.
  3. Po ustaniu zagrożenia epidemicznego na stronie pojawi się kolejny formularz.
  4. Wypełnij go wpisując datę rozpoczęcia kontynuacji ważności biletu. Masz na to czas do końca 2020 r.
  5. Czekaj na mailowe potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

Wznowienie biegu okresu ważności biletu okresowego

Jeżeli planujesz ponownie korzystać z komunikacji miejskiej i swojego biletu okresowego wypełnij Wniosek o wznowienie biegu - wejdź na stronę www.migawka.lodz.pl i wypełnij prosty formularz. Na jego złożenie masz czas do 31 grudnia 2020 r. Wznowienie biegu okresu ważności biletu nastąpi następnego dnia po złożeniu wniosku lub w dowolnym, późniejszym wskazanym dniu. 

W konsekwencji tego działania do Twojej karty zostanie przypisany nowy bilet, którego okres ważności równy jest niewykorzystanej części zawieszonego biletu. Jest to bilet wirtualny, który, tak jak w przypadku biletu internetowego, należy zakodować na karcie.

Działania MPK-Łódź w walce z koronawirusem

Miejski przewoźnik zachowuje najwyższe standardy bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi WHO.

W pojazdach MPK – Łódź codziennie dezynfekowane są poręcze, uchwyty, biletomaty, kasowniki i kabiny kierujących. Wykorzystywany jest do tego specjalistyczny preparat.

Nie ma potrzeby naciskania przycisków – zarówno wewnątrz autobusu, jak i na zewnątrz. Kierowcy i motorniczowie otwierają drzwi automatycznie.

Pasażerowie nie muszą dotykać biletomatu dłonią, by kupić bilet. Ekrany w biletomatach można obsługiwać przy pomocy przedmiotów takich jak np. długopis czy ołówek.

Wprowadzona została strefa bezpieczeństwa w obrębie kabiny kierującego – z zakazem wstępu dla pasażerów. W związku z tym przednie drzwi pojazdów są zablokowane.

Kontakt