Kultura

Partnerzy ŁKDR kultura

TEATR NOWY IM. KAZIMIERZA DEJMKA W ŁODZI
kontakt:
Łódź ul. Więckowskiego 15
zniżka:
 • bilety na spektakle poranne w cenie 15 zł od osoby,
 • bilety na spektakle wieczorne w cenie 25 zł od osoby.

Nie dotyczy premier, spektakli gościnnych i Impro ataku

kategoria: teatr
www: www.nowy.pl/item/1/lang/pl
logotyp:
TEATR LALEK ARLEKIN IM. HENRYKA RYLA W ŁODZI
kontakt:
Sala Widowiskowa - Łódź ul. Wólczańska 5
zniżka:
 • bilet w cenie 10 zł za wstęp dla każdego dziecka - użytkownika Karty - we wszystkie dni tygodnia, oprócz „Niedzieli z Arlekinem"
 • bilet w cenie 15 zł za wstęp dla każdego dziecka - użytkownika Karty - na spektakle w ramach „Niedzieli z Arlekinem"

Uwaga: cena dotyczy widzów indywidualnych

kategoria: teatr
www: www.teatrarlekin.pl/
logotyp:
TEATR PINOKIO
kontakt:
Łódź ul. Kopernika 16
zniżka:
obniżona cena biletów w wysokości 15 zł od osoby na spektakle niedzielne
kategoria: teatr
www: www.teatrpinokio.pl/
logotyp:
TEATR MUZYCZNY
kontakt:
Łódź ul. Północna 47/51
zniżka:
 • na spektakle poranne - bilet rodzinny w cenie 15 zł dla rodzica/opiekuna i 1 zł dla dziecka,
 • na spektakle wieczorne - bilety w cenie 20 zł od osoby

Uwaga: zniżki nie obejmują spektakli gościnnych

kategoria: teatr
www: www.teatr-muzyczny.lodz.pl/
logotyp:
TEATR POWSZECHNY W ŁODZI
kontakt:
Łódź ul. Legionów 21
zniżka:
bilety ulgowe dla całej rodziny przy zakupie 2 biletów dla rodziców i trzech lub więcej dla dzieci
kategoria: teatr
www: powszechny.pl/
logotyp:
TEATR V6
kontakt:
Łódź ul. Żeromskiego 74/76
zniżka:
20% zniżki na zakup biletów na spektakle Teatru V6 oraz możliwość zakupu biletów w ofercie specjalnej
kategoria: teatr
www: www.teatrv6.pl
logotyp:
BAŚNIOWA KAWIARENKA
kontakt:
Łódź ul. Narutowicza 79 c
zniżka:

1 zł zniżki na bilet dla każdego członka rodziny.

Spektakle w sobotę od godz. 15.30 i w niedzielę od godz. 16.00

kategoria: teatr
www: www.basniowakawiarenka.pl
logotyp:
MUZEUM MIASTA ŁODZI
kontakt:
Łódź ul. Ogrodowa 15
zniżka:

zniżkowe bilety wstępu dla użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny na wystawy stałe i czasowe w dniach i godzinach otwarcia muzeum:

Pałac Poznańskich ul. Ogrodowa 15 - cena biletu 5 zł od osoby,

Muzeum Kanału Dętka pl. Wolności - cena biletu 2 zł od osoby

kategoria: muzeum
www: www.muzeum-lodz.pl/
logotyp:
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
kontakt:
Łódź ul. Piotrkowska 282
zniżka:
50% zniżki na bilety dla użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny - zniżka dotyczy tylko zwiedzania.
kategoria: muzeum
www: www.muzeumwlokiennictwa.pl/
logotyp:
MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZI
kontakt:

siedziba główna Łódź ul. Gdańska 13, tel.: +42 632 71 12

Oddział Martyrologii Łódź ul. Zgierska 147, tel. 42 655 36 66 

Oddział Stacja Radegast - Łódź al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12, tel. 42 655 36 66

zniżka:
bezpłatny wstęp na wystawy stałe i czasowe, oprowadzanie z przewodnikiem muzealnym po ekspozycjach oraz udział w zajęciach edukacyjnych.
kategoria: muzeum
www: www.muzeumtradycji.pl/
logotyp:
MIEJSKA GALERIA SZTUKI
kontakt:
Łódź Stary Rynek 2
zniżka:
bilet rodzinny w cenie 4 zł dla użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.
kategoria: muzeum
www: mgslodz.pl/
logotyp:
MUZEUM FARMACJI IM. PROF. JANA MUSZYŃSKIEGO
kontakt:
Łódź pl. Wolności 2
zniżka:
bezpłatny wstęp na wystawy stałe i czasowe w dniach i godzinach otwarcia muzeum.
kategoria: muzeum
www: www.muzeumfarmacji.eu/
logotyp:
MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI
kontakt:
Łódź pl. Zwycięstwa 1
zniżka:
ulgowe bilety wstępu
kategoria: muzeum
www: kinomuzeum.pl/
logotyp:
MUZEUM ANIMACJI SE-MA-FOR - NIECZYNNE DO ODWOŁANIA
kontakt:
Łódź ul. Tuwima 54 B. 24
zniżka:

bilet rodzinny:

 • rodziny 3-osobowe - bilet wstępu na wystawę w cenie 10 zł na osobę,
 • rodziny 4-osobowe lub liczniejsze - bilet wstępu na wystawę w cenie 9 zł na osobę (cena regularna dla indywidualnych gości: 15 zł osoba dorosła, 10 zł dziecko),

dla indywidualnych gości - użytkowników, Karty:

 • bilet normalny w cenie 13 zł,
 • bilet ulgowy w cenie 9 zł,

bilety na warsztaty:

 • warsztat filmowy (uczestnik) - 15 zł (cena regularna 17 zł),
 • warsztat plastyczny (uczestnik) - 10 zł (cena regularna 12 zł),
 • wstęp dla opiekuna - 5 zł
kategoria: muzeum
www: www.se-ma-for.com/
logotyp:
KINO BODO
kontakt:
Łódź ul. Rewolucji 1905r. 78/70
zniżka:
10% zniżki na bilety na seanse filmowe
kategoria: kino
www: kinobodo.pl/
logotyp:
KINO CHARLIE
kontakt:
Łódź ul. Piotrkowska 203/205
zniżka:
dla posiadacza Karty 10 zł za bilet na film 2D na wszystkie seanse filmowe w tygodniu, oraz w weekendy (piątek-niedziela) i święta do godziny 15.00, z wyłączeniem filmów, których dystrybutor nie wyraża zgody - informacja w kasie kina tel. 42 636-00-92 (cena minimalna biletu na seans wynosi wówczas 12 zł od osoby)
kategoria: kino
www: www.charlie.pl/
logotyp:
OŚRODEK KULTURY GÓRNA
kontakt:
Łódź ul. Siedlecka 1, tel. 42 684 66 47, 501 180 652
zniżka:

20% zniżki za drugie i kolejne dziecko na:

 • naukę gry na gitarze, zajęcia plastyczne (grupa dzieci w wieku 7 - 11 lat),
 • zajęcia plastyczne (grupa dzieci w wieku 12 - 18 lat),
 • półkolonie zimowe i letnie (grupa dzieci w wieku 7 - 12 lat).
kategoria: dom kultury
www: www.gorna.pl
logotyp:
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
kontakt:
Łódź ul. Gdańska 100/102
zniżka:
użytkownicy Karty, po wypełnieniu karty bibliotecznej otrzymują ją bezpłatnie. Z opłat za kartę biblioteczną zwolnione są po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lub legitymacji dzieci do lat 15, emeryci, renciści, osoby bezrobotne oraz niepełnosprawne)
kategoria: biblioteka
www: www.wbp.lodz.pl/katalogi-online.html
logotyp:
WIDZEWSKIE DOMY KULTURY - DOM KULTURY WIDOK
kontakt:
Łódź al. Piłsudskiego 133
zniżka:
 • warsztaty plastyczne dla dzieci: 20% zniżki
 • warsztaty ceramiczne (również dla dorosłych): 20% zniżki za 1 godzinę zajęć, 10% zniżki za wykupiony abonament
kategoria: dom kultury
www: www.wdk.pl/
logotyp:
WIDZEWSKIE DOMY KULTURY - DOM KULTURY 502
kontakt:
Łódź ul. Gorkiego 16
zniżka:

20% zniżki dla każdego członka rodziny za udział w:

 • zajęciach Dziecięcych Zespołów Tanecznych: „Miś", „Misiaczek", „Flex",
 • zajęciach plastycznych dla dzieci
kategoria: dom kultury
www: www.wdk.pl/
logotyp:
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.