"Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne" w 2019 roku

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo dzwoniąc pod numery telefonów podane w poniższych tabelach

Kontakt