Program Profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi w 2019 r.

Przeprowadzenie badań na obecność wirusa HCV obejmuje mieszkańców Łodzi w wieku 25 - 59 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób niżej wymienionych grup ryzyka:

- mieszkających z osobą zakażoną HCV,

- hospitalizowanych co najmniej jeden raz w ciągu ostatnich 15 lat,

- poddanych zabiegom upiększającym – tatuaże, kolczykowanie,

- dializowanych,

- przyjmujących narkotyki dożylnie lub donosowo.

Realizatorzy Programu

Kontakt