Program szczepień ochronnych przeciw grypie 2019

INFORMACJI NA TEMAT SZCZEPIEŃ UDZIELAJĄ REALIZATORZY, PROSIMY O KONTAKT DO JEDNOSTEK WYMIENIONYCH W PONIŻSZYM WYKAZIE

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/576/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian przeciw Grypie” zmienionej uchwałami Nr LVIII/1095/09 z dnia 27 maja 2009 r. oraz Nr LXX/1349/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. Programem objęci są mieszkańcy Miasta Łodzi w wieku od 65 roku życia, w tym osób zamieszkujące w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Łodzi oraz bezdomni przebywający w schroniskach, pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi, bez względu na zadeklarowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy miejsca zamieszkania na terenie Łodzi. 

Kontakt