Program szczepień przeciw grypie w Łodzi dla osób w wieku 65 lat i więcej

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/926/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw grypie w Łodzi dla osób w wieku 65 lat i więcej”, Programem objęci są:

  • mieszkańcy Miasta Łodzi,
  • w wieku od 65 roku życia, 
  • chorujący na cukrzycę lub przewlekłą chorobę dolnych dróg oddechowych lub chorobę nadciśnieniową, 
  • bez względu na zadeklarowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy miejsca zamieszkania na terenie Łodzi. 

Żaden z realizatorów nie prowadzi obecnie zapisów na szczepienia

Szkolenie e-learningowe dla personelu medycznego zaangażowanego w realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw grypie w Łodzi dla osób w wieku 65 lat i więcej”

Szkolenie jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych tematyką grypy. Udział w szkoleniu nie wymaga zapisów ani zgody Urzędu Miasta Łodzi. Szkolenie jest obowiązkowe dla personelu zaangażowanego w realizację „Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw grypie w Łodzi dla osób w wieku 65 lat i więcej”. 

Materiał szkoleniowy opracował na zlecenie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi prof. dr hab. n. med. Adam Antczak – specjalista pulmonolog, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, przewodniczący Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, redaktor monografii “Grypa”.

Link do szkolenia: https://szczepienia.uml.lodz.pl/ . 

Kontakt