Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Zdrowe nerki

Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi

Cel projektu i planowane efekty

Celem projektu jest ograniczenie progresji przewlekłej choroby nerek poprzez wczesne wykrycie choroby, objęcie działaniami edukacyjnymi oraz skierowanie do dalszej obserwacji lub diagnostyki i leczenia w ramach NFZ osób z chorobą wykrytą w okresie trwania projektu.

Realizacja projektu wpłynie na utrzymanie oraz przedłużenie aktywności zawodowej uczestników i uczestniczek projektu - osób powyżej 50 roku życia.

Seria badań pozwoli na wcześniejsze wykrycie przewlekłej choroby nerek w stadiach,
w których jest ona wyleczalna i pozwoli na dłuższą aktywność zawodową osób nią dotkniętych.

Projekt zwiększy poziom wiedzy na temat choroby oraz umiejętność samoopieki i zaangażowania w kontrolę swojego stanu zdrowia. Pozostałe osoby, dzięki zdobytej wiedzy, zapobiegną u siebie rozwojowi przewlekłej choroby nerek.

Dlaczego „przewlekła choroba nerek”?

Przewlekła choroba nerek uznawana jest obecnie za chorobę cywilizacyjną i poważny problem społeczny. Szacuje się, że występuje ona u 600 mln ludzi na świecie i ponad 4,2 mln osób w Polsce. Obserwuje się wzrost częstości występowania  przewlekłej choroby nerek a jako przyczynę tej tendencji wskazuje się starzenie się populacji, epidemię otyłości oraz cukrzycy typu 2.

Kto może skorzystać z projektu

Mieszkańcy Łodzi w wieku od 50 do 65 lat, spełniający poniższe kryteria:

- osoby pracujące lub aktywnie poszukujące pracy,

- osoby z dotychczas nie rozpoznaną chorobą nerek,

- osoby, u których występuje co najmniej jeden z czynników ryzyka:

  • cukrzyca,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • przebyta ostra niewydolność nerek,
  • ekspozycja na leki związane z gwałtownym pogorszeniem funkcji nerek,
  • choroby układu sercowo-naczyniowego,
  • zaburzenia strukturalne układu moczowego z nawracającą kamicą nerkową lub przerostem gruczołu krokowego, 
  • choroby układowe, które mogą wpływać na funkcje nerek (np. toczeń rumieniowy układowy),
  • schyłkowa niewydolność nerek o podłożu genetycznym w rodzinie,
  • otyłość z BMI pow. 35 kg/m2,

- osoby, które w ciągu ostatnich 12 m-cy nie miały wykonanych w ramach NFZ, budżetu państwa lub środków samorządowych badań diagnostycznych w kierunku Przewlekłej Choroby Nerek.

W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 2000 osób.

Planowane interwencje

I konsultacja z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej realizującym projekt

Lekarz zleca badania diagnostyczne: ogólne badanie moczu z oceną białkomoczu oraz osadu moczu, badanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi z oszacowaniem na jej podstawie stopnia przesączania kłębuszkowego

II konsultacja z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej realizującym projekt

Omówienie wyników badań.

Wyniki są prawidłowe – pacjent kończy udział w projekcie. Lekarz przeprowadzi rozmowę edukacyjną nt. PChN i zagrożeń z nią związanych. Pacjent otrzyma materiały informacyjne nt. PChN, zaświadczenie o udziale w Programie z zaleceniami oraz wypełni ankietę satysfakcji pacjenta.

Wyniki wykazują nieprawidłowości w funkcjonowaniu nerek - pacjent będzie mógł skorzystać jeszcze z 3 dodatkowych konsultacji z lekarzem POZ na których wg wskazań zostanie skierowany na dodatkowe badania stężenia kreatyniny (maksymalnie 2 dodatkowe badania), badania albuminurii (max. 3), badania diagnostyczne (morfologia, elektrolity – Na, K, CRP, cholesterol, triglicerydy, glukoza, u osób z cukrzycą wartość hemoglobiny glikowanej).

Pacjenci, u których wyniki badań wskażą PChN zostaną skierowani na konsultację nefrologiczną w ramach projektu.

I konsultacja u nefrologa - lekarz nefrolog wg wskazań zleca wykonanie USG układu moczowego.

II konsultacja u nefrologa - z wynikami badań USG pacjent zgłoszą się do nefrologa na kolejną konsultację.

U pacjentów wymagających objęcia specjalistyczną opieką nefrologiczną, lekarz nefrolog zleci zgłoszenie się do lekarza POZ w celu uzyskania skierowania do dalszej opieki w ramach NFZ.

Lekarz nefrolog zleci również pacjentowi udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu.

Pacjent będzie miał możliwość skorzystać z 3 indywidualnych konsultacji z dietetykiem, podczas których m.in. zapozna się z zasadami prawidłowego żywienia oraz otrzyma spersonalizowane zalecenia żywieniowe. 

Harmonogram realizacji projektu

1. KONSULTACJE Z LEKARZEM POZ

a) Szkolenia dla lekarzy POZ

2017 r. - wrzesień, październik

b) Konsultacje z lekarzem POZ

2017 r. - wrzesień, październik, listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

c) Badanie krwi i moczu

2017 r. - październik, listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

d) Dodatkowe badania

2017 r. - październik, listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

e) Badanie USG

2017 r. - listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

2. KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE:

a) Nefrolog

2017 r. - listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

b) Dietetyk

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

3. WARSZTATY EDUKACYJNE

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

4. DZIAŁANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNE

a) Opracowanie treści broszury

2017 r. - wrzesień

b) Opracowanie projektu graficznego i druk broszury

2017 r. - wrzesień, październik

c) Dystrybucja broszury

2017 r. - październik, listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

UWAGA!!!

ZAPISY NA BADANIA PROWADZONE SĄ OD STYCZNIA 2018 R.

TERMIN WIZYTY ZOSTANIE USTALONY PODCZAS ZAPISU

Wykaz realizatrów Programu "Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi"

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
Lp. Przychodnia Zdrowia Adres Nr tel.
1 Bydgoska ul. Bydgoska 17/21 42 653 90 79
2 Wielkopolska ul. Wielkopolska 55 42 651 69 22
3 Traktorowa ul. Traktorowa 61 42 655 78 32
4 Snycerska ul. Snycerska 1 42 654 40 36
5 Z. Sierakowskiego ul. Sierakowskiego 67a 42 653 90 63, 42 611 09 16
6 Marynarska ul. Marynarska 39 42 657 35 63
7 Z. Pacanowskiej ul. Zuli Pacanowskiej 3 42 657 41 96
8 K. Libelta ul. Karola Libelta 16 42 656 77 28
9 Murarska ul. Murarska 4 42 655 36 00
10 Motylowa ul. Motylowa 4 42 659 15 97
11 Nastrojowa ul. Nastrojowa 10 42 658 15 01

 

 

Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o. w Łodzi
Lp. Przychodnia Zdrowia Adres Nr tel.
1 Próchniak ul. Próchnika 11 42 630-72-21
2 Rewolucji ul. Rewolucji 1905 r. 54 42 630-72-25
3 Piotrkowska ul. Piotrkowska 113 42 633-44-71
4 Lumumby ul. Lumumby 14 42 632-81-80; 42 632-81-81

 

 

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K.Jonschera w Łodzi
Lp. Przychodnia Zdrowia Adres Nr tel.
1 Lecznicza ul. Lecznicza 6  42 256-51-67
2 Filia Przychodni Lecznicza ul. Zarzewska 56/58 42 684-63-37

 

 

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
Lp. Przychodnia Zdrowia Adres Nr tel.
1 Piłsudskiego Al. Piłsudskiego 157 42 674-32-57; 42 674-33-99
2 Batory ul. Gorkiego 21a 42 673-35-66
3 Batory ul. Elsnera 19 42 671-10-80

 

 

Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi
Lp. Przychodnia Zdrowia Adres Nr tel.
1 Skłodowskiej-Curie ul.Skłodowskiej-Curie 15/17 42 20-84-110
2 Cmentarna ul.Cmentarna 3a 42 20-84-210
3 Kasprzaka ul.Kasprzaka 27 42 20-84-310
4 Garnizonowa ul.Garnizonowa 38 42 20-84-410
5 Srebrzyńska ul. Srebrzyńska 75 42 20-84-460
6 Wileńska ul. Wileńska 25 42 20-84-510
7 Olimpijska ul. Olimpijska 7a 42 20-84-610
8 Maratońska ul. Maratońska 71 42 20-84-910

 

 

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi
Lp. Przychodnia Zdrowia Adres Nr tel.
1 Felińskiego ul. Felińskiego 7 42 689-20-80
2 Tatrzańska ul. Tatrzańska 109 42 643-39-72
3 Cieszkowskiego ul. Cieszkowskiego 6 42 689-11-59
4 Odrzańska ul. Odrzańska 29 42-684-76-81
5 Rzgowska Rzgowska 170 42 645-91-90

 

 

Projekt „Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu:      842 843,50 zł

Kwota dofinansowania:              766 987,58 zł

Wysokość wkładu własnego:     9% wartości projektu ogółem

Okres realizacji projektu:            od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Biuro projektu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Departament Prezydenta
Urząd Miasta Łodzi
ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź
tel. 42 638 47 34
wzp@uml.lodz.pl

Kalendarz
Kontakt