Kalendarium wydarzeń dla seniorów

środa, 19 września 2018

Zdjęcie promujące wydarzenie: "Jemy w Łodzi/ Food Fest" - mat. pras. Jemy w Łodzi

Food Fest - Festiwal kulinarny "Jemy w Łodzi"

Jemy w Łodzi i Łódzkie Centrum Wydarzeń zapraszają na drugą edycję Jemy w Łodzi Food Fest – imprezy, która we wrześniu zamieni Łódź w kulinarną stolicę kraju. Dwa... więcej

19.09.2018
Zdjęcie promujące wydarzenie: "Anka Leśniak/patRIOTki - wystawa w Galerii Re:Medium (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi) - mat. pras. MGSŁ

Anka Leśniak/patRIOTki - wystawa w Galerii Re:Medium (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi)

Tak zatytułowana wystawa łódzkiej artystki Anki Leśniak wpisuje się w prowadzone przez nią artystyczne interpretacje biografii kobiet „nieumiejscowionych w historii”.... więcej

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi (Galeria Re:Medium)
19.09.2018

czwartek, 20 września 2018

Zdjęcie promujące wydarzenie: "Jemy w Łodzi/ Food Fest" - mat. pras. Jemy w Łodzi

Food Fest - Festiwal kulinarny "Jemy w Łodzi"

Jemy w Łodzi i Łódzkie Centrum Wydarzeń zapraszają na drugą edycję Jemy w Łodzi Food Fest – imprezy, która we wrześniu zamieni Łódź w kulinarną stolicę kraju. Dwa... więcej

20.09.2018
Grafika promująca wydarzenie: "Urban sketching - warsztaty piórko+akwarela dla archifanów" z Marią Nowakowską [Program 2018]. Grafika w wydarzeniu nosi tytuł "View from the Rooftops to the Keizersgracht channel, Amsterdam, The Netherlands", jej auto - mat. pras. Łódzki Detal

"Urban sketching - warsztaty piórko+akwarela dla archifanów" z Marią Nowakowską [Program 2018]

Hej, chcielibyście nauczyć się szkicować miejski pejzaż i zdarzenia przy pomocy akwareli i piórka? Urban sketching, czyli po prostu szkicowanie miasta jest coraz... więcej

Ulica Juliana Tuwima 26
20.09.2018
Zdjęcie promujące wydarzenie: "Anka Leśniak/patRIOTki - wystawa w Galerii Re:Medium (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi) - mat. pras. MGSŁ

Anka Leśniak/patRIOTki - wystawa w Galerii Re:Medium (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi)

Tak zatytułowana wystawa łódzkiej artystki Anki Leśniak wpisuje się w prowadzone przez nią artystyczne interpretacje biografii kobiet „nieumiejscowionych w historii”.... więcej

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi (Galeria Re:Medium)
20.09.2018

piątek, 21 września 2018

Grafika promująca wydarzenie: "Piramida Dobrej Woli - jak żyć inaczej" - cykliczna impreza integracyjna na Pasażu Schillera - mat. pras. Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w Łodzi

"Piramida Dobrej Woli - jak żyć inaczej" - cykliczna impreza integracyjna na Pasażu Schillera

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Łodzi oraz Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Kulturalnej i Pomocy Społecznej SZANSA serdecznie zapraszają mieszkańców... więcej

Pasaż Schillera
21.09.2018
Zdjęcie promujące wydarzenie: "Jemy w Łodzi/ Food Fest" - mat. pras. Jemy w Łodzi

Food Fest - Festiwal kulinarny "Jemy w Łodzi"

Jemy w Łodzi i Łódzkie Centrum Wydarzeń zapraszają na drugą edycję Jemy w Łodzi Food Fest – imprezy, która we wrześniu zamieni Łódź w kulinarną stolicę kraju. Dwa... więcej

21.09.2018
Zdjęcie promujące wydarzenie: "Anka Leśniak/patRIOTki - wystawa w Galerii Re:Medium (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi) - mat. pras. MGSŁ

Anka Leśniak/patRIOTki - wystawa w Galerii Re:Medium (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi)

Tak zatytułowana wystawa łódzkiej artystki Anki Leśniak wpisuje się w prowadzone przez nią artystyczne interpretacje biografii kobiet „nieumiejscowionych w historii”.... więcej

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi (Galeria Re:Medium)
21.09.2018

sobota, 22 września 2018

Grafika promująca spektakl "Cudowna terapia" Fundacji Kamila Maćkowiaka - mat. pras. FKM

Rozpoczęcie sezonu teatralnego w Pasażu Schillera

W sobotę 22 września Pasaż Schillera będzie należał do łódzkich teatrów i instytucji kultury. Łódzkie Centrum Wydarzeń zaprasza na bezpłatne spektakle z okazji... więcej

Pasaż Schillera
22.09.2018
Zdjęcie promujące wydarzenie: "Jemy w Łodzi/ Food Fest" - mat. pras. Jemy w Łodzi

Food Fest - Festiwal kulinarny "Jemy w Łodzi"

Jemy w Łodzi i Łódzkie Centrum Wydarzeń zapraszają na drugą edycję Jemy w Łodzi Food Fest – imprezy, która we wrześniu zamieni Łódź w kulinarną stolicę kraju. Dwa... więcej

22.09.2018
Zdjęcie promujące wydarzenie: "Anka Leśniak/patRIOTki - wystawa w Galerii Re:Medium (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi) - mat. pras. MGSŁ

Anka Leśniak/patRIOTki - wystawa w Galerii Re:Medium (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi)

Tak zatytułowana wystawa łódzkiej artystki Anki Leśniak wpisuje się w prowadzone przez nią artystyczne interpretacje biografii kobiet „nieumiejscowionych w historii”.... więcej

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi (Galeria Re:Medium)
22.09.2018
Zdjęcie promujące wydarzenie: Łódzki Dzień Sushi. Azja wkracza na Piotrkowską 217 - fot. Piotrkowska 217

Łódzki Dzień Sushi. Azja wkracza na Piotrkowską 217

Azja to Sushi! Zapraszamy na kolejną edycję Łódzkiego Dnia Sushi na Piotrkowskiej 217. Wiemy, jak dużym powodzeniem cieszy się ta Japońska potrawa, dlatego zapraszamy... więcej

Piotrkowska 217
22.09.2018

niedziela, 23 września 2018

Zdjęcie promujące wydarzenie: "Jemy w Łodzi/ Food Fest" - mat. pras. Jemy w Łodzi

Food Fest - Festiwal kulinarny "Jemy w Łodzi"

Jemy w Łodzi i Łódzkie Centrum Wydarzeń zapraszają na drugą edycję Jemy w Łodzi Food Fest – imprezy, która we wrześniu zamieni Łódź w kulinarną stolicę kraju. Dwa... więcej

23.09.2018
Grafika promująca wydarzenie: Detalove wycieczki po Łodzi [Program 2018] - mat. pras. Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju REGIO

"Detalove wycieczki po Łodzi" z Marią Nowakowską [Program 2018]

Jest niedziela - jest detal! Zapraszamy Was na cykl 11 wycieczek po Łodzi szlakiem detali, które poprowadzi Maria Nowakowska. więcej

Łódź
23.09.2018
Zdjęcie promujące wydarzenie: Łódzki Dzień Sushi. Azja wkracza na Piotrkowską 217 - fot. Piotrkowska 217

Łódzki Dzień Sushi. Azja wkracza na Piotrkowską 217

Azja to Sushi! Zapraszamy na kolejną edycję Łódzkiego Dnia Sushi na Piotrkowskiej 217. Wiemy, jak dużym powodzeniem cieszy się ta Japońska potrawa, dlatego zapraszamy... więcej

Piotrkowska 217
23.09.2018
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.