Kalendarium wydarzeń dla seniorów

sobota, 20 października 2018

Grafika promująca wydarzenie: The Royal Moscow Balle - „Jezioro Łabędzie” - spektakl w Wytwórni - mat. pras. Wytwórnia

The Royal Moscow Balle - „Jezioro Łabędzie” - spektakl w Wytwórni

Po ubiegłorocznym sukcesie frekwencyjnym klasyczny spektakl „Jezioro Łabędzie” w wykonaniu The Royal Moscow Ballet powraca do Polski. Miłosną historię Odetty i... więcej

Klub Wytwórnia
20.10.2018

czwartek, 25 października 2018

„Łódź Fabrykancka”:Warsztaty tańców miejskich

Zapraszamy na warsztaty w ramach cyklu "Łódź Fabrykancka", który ma na celu przybliżenie sylwetek łódzkich fabrykantów ich wkładu w rozwój miasta oraz popularyzację... więcej

Poleski Ośrodek Sztuki (ul. Krzemieniecka 2a)
25.10.2018
Zdjęcie promujące wydarzenie: Intensywne Warsztaty Teatru Chorea 2018 w Fabryce Sztuki w Łodzi - mat. pras. Fabryka Sztuki

Intensywne Warsztaty Teatru Chorea 2018 w Fabryce Sztuki w Łodzi

Zapraszamy na Intensywne warsztaty Teatru CHOREA "CIAŁO / RUCH / GŁOS - AKTOR WIELOWYMIAROWY". Koncentrują się na uruchamianiu organiczności aktora, przez pracę z... więcej

Art_Inkubator/Fabryka Sztuki
25.10.2018

piątek, 26 października 2018

„Łódź Fabrykancka”:Warsztaty tańców miejskich

Zapraszamy na warsztaty w ramach cyklu "Łódź Fabrykancka", który ma na celu przybliżenie sylwetek łódzkich fabrykantów ich wkładu w rozwój miasta oraz popularyzację... więcej

Poleski Ośrodek Sztuki (ul. Krzemieniecka 2a)
26.10.2018
Zdjęcie promujące wydarzenie: Intensywne Warsztaty Teatru Chorea 2018 w Fabryce Sztuki w Łodzi - mat. pras. Fabryka Sztuki

Intensywne Warsztaty Teatru Chorea 2018 w Fabryce Sztuki w Łodzi

Zapraszamy na Intensywne warsztaty Teatru CHOREA "CIAŁO / RUCH / GŁOS - AKTOR WIELOWYMIAROWY". Koncentrują się na uruchamianiu organiczności aktora, przez pracę z... więcej

Art_Inkubator/Fabryka Sztuki
26.10.2018

sobota, 27 października 2018

"Łódź Fabrykancka": Fabrykancki potańc

Zapraszamy na zabawę taneczna połączoną z warsztatami w ramach cyklu "Łódź Fabrykancka", który ma na celu przybliżenie sylwetek łódzkich fabrykantów ich wkładu w... więcej

Poleski Ośrodek Sztuki (ul. Krzemieniecka 2a)
27.10.2018
Zdjęcie promujące wydarzenie: Intensywne Warsztaty Teatru Chorea 2018 w Fabryce Sztuki w Łodzi - mat. pras. Fabryka Sztuki

Intensywne Warsztaty Teatru Chorea 2018 w Fabryce Sztuki w Łodzi

Zapraszamy na Intensywne warsztaty Teatru CHOREA "CIAŁO / RUCH / GŁOS - AKTOR WIELOWYMIAROWY". Koncentrują się na uruchamianiu organiczności aktora, przez pracę z... więcej

Art_Inkubator/Fabryka Sztuki
27.10.2018

niedziela, 28 października 2018

Zdjęcie promujące wydarzenie: Intensywne Warsztaty Teatru Chorea 2018 w Fabryce Sztuki w Łodzi - mat. pras. Fabryka Sztuki

Intensywne Warsztaty Teatru Chorea 2018 w Fabryce Sztuki w Łodzi

Zapraszamy na Intensywne warsztaty Teatru CHOREA "CIAŁO / RUCH / GŁOS - AKTOR WIELOWYMIAROWY". Koncentrują się na uruchamianiu organiczności aktora, przez pracę z... więcej

Art_Inkubator/Fabryka Sztuki
28.10.2018

środa, 31 października 2018

Akademia Formy i Tańca Odoriko" "Złota Rybka"

Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakl dla młodzieży. więcej

Teatr Muzyczny w Łodzi
31.10.2018

piątek, 16 listopada 2018

XIX Łódzkie Konfrontacje Taneczne

Dom Kultury "Ariadna" zaprasza na ogólnopolski przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych. więcej

16.11.2018

wtorek, 20 listopada 2018

Akademia Formy i Tańca Odoriko" "Złota Rybka"

Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakl dla młodzieży. więcej

Teatr Muzyczny w Łodzi
20.11.2018
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.