Kalendarium wydarzeń dla seniorów

wtorek, 25 września 2018

Spektakl "Sąsiedzi, których nie ma"

Teatr CHOREA zaprasza na niezwykły spektakl "Sąsiedzi, których nie ma" Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia i Teatru w Teremiskach, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce... więcej

Art_Inkubator/Fabryka Sztuki
25.09.2018

środa, 26 września 2018

"Tydzień nie dłużej"

Teatr Powszechny zaprasza na 61. premierę Teatru dla niewidomych i słabowidzących. więcej

Teatr Powszechny w Łodzi
26.09.2018

"ZMYSŁOWOŚĆ W TAŃCU" - twórcze warsztaty dla młodzieży i dorosłych

Fabryka Sztuki zaprasza na warsztaty taneczne dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych, prowadzone przez Małgorzatę Lipczyńską (Teatr CHOREA) i Michała Ratajskiego... więcej

Art_Inkubator/Fabryka Sztuki
26.09.2018

"Mayday2"

Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na komediowy hit Ray Cooneya, od lat nieschodzący z afiszy teatrów w Polsce i za granicą. więcej

Duża Scena Teatru Powszechnego w Łodzi
26.09.2018

czwartek, 27 września 2018

Zoom na Górną: Ąsąmbl - zajęcia teatralne

Ąsąmbl [franc. ensemble; zespół, razem] // ZOOM NA GÓRNĄ. Cykl zajęć teatralnych dla młodzieży, których finałem będzie spektakl. więcej

27.09.2018
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 54/56 - fot. mat. AOIA

"Łódź moja miłość" - wernisaż wystawy i premiera spektaklu w AOIA

W czwartkowy wieczór - 27 września Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych zaprasza na dwa wydarzenia pod hasłem: "Łódź moja miłość". Wieczór ten rozpocznie się o... więcej

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi
27.09.2018

"Mayday2"

Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na komediowy hit Ray Cooneya, od lat nieschodzący z afiszy teatrów w Polsce i za granicą. więcej

Duża Scena Teatru Powszechnego w Łodzi
27.09.2018

piątek, 28 września 2018

"SZKOŁA PEDAGOGÓW KREATYWNOŚCI" - twórcze warsztaty dla dorosłych

Fabryka Sztuki zaprasza na cykliczne warsztaty Master Class dla pedagogów, edukatorów, animatorów kultury, nauczycieli i wychowawców, prowadzone przez Igę Załęczną. ... więcej

Art_Inkubator/Fabryka Sztuki
28.09.2018
Grafika promująca wydarzenie: Teatr Mały w Manufakturze [Repertuar - wrzesień] - fot. mat. Manufaktura

Teatr Mały w Manufakturze [Repertuar - wrzesień]

Sprawdź co nowego przygotował we wrześniu Teatr Mały w Manufakturze! W repertuarze, m.in.: sztuki szkolne, komedie oraz zupełnie nowa pozycja – „Tylko miłość”. ... więcej

Teatr Mały w Manufakturze (ul. Drewnowska 58b)
28.09.2018

"Wszystko w rodzinie"

Znakomita sztuka mistrza farsy Raya Cooneya rozgrywa się w jednym z londyńskich szpitali. więcej

Teatr Powszechny w Łodzi
28.09.2018

sobota, 29 września 2018

"SZKOŁA PEDAGOGÓW KREATYWNOŚCI" - twórcze warsztaty dla dorosłych

Fabryka Sztuki zaprasza na cykliczne warsztaty Master Class dla pedagogów, edukatorów, animatorów kultury, nauczycieli i wychowawców, prowadzone przez Igę Załęczną. ... więcej

Art_Inkubator/Fabryka Sztuki
29.09.2018
Grafika promująca wydarzenie: Teatr Mały w Manufakturze [Repertuar - wrzesień] - fot. mat. Manufaktura

Teatr Mały w Manufakturze [Repertuar - wrzesień]

Sprawdź co nowego przygotował we wrześniu Teatr Mały w Manufakturze! W repertuarze, m.in.: sztuki szkolne, komedie oraz zupełnie nowa pozycja – „Tylko miłość”. ... więcej

Teatr Mały w Manufakturze (ul. Drewnowska 58b)
29.09.2018

"Tramwaj zwany pożądaniem"

Teatr Wielki zaprasza na polską prapremierę opery. więcej

Teatr Wielki w Łodzi
29.09.2018

"Lovebook"

"Lovebook" Michała Siegoczyńskiego to opowieść o miłości, o walce o miłość, o próbie odzyskania własnego szczęścia i o rozdźwięku między rzeczywistością a pragnieniem.... więcej

Teatr Powszechny w Łodzi
29.09.2018

"Wszystko w rodzinie"

Znakomita sztuka mistrza farsy Raya Cooneya rozgrywa się w jednym z londyńskich szpitali. więcej

Teatr Powszechny w Łodzi
29.09.2018
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.