Kalendarium wydarzeń dla seniorów

środa, 19 września 2018

Grafika promująca wydarzenie: "Ławeczka na Piotrkowskiej" - Spektakl Fundacji Kamila Maćkowiaka w AOIA - fot. mat. AOIA

"Ławeczka na Piotrkowskiej" - Spektakl Fundacji Kamila Maćkowiaka w AOIA

„Ławeczka…” to pierwszy dwuosobowy spektakl komediowy przygotowany przez Fundację Kamila Maćkowiaka. W rolach głównych: Ewa Audykowska - Wiśniewska i Kamil Maćkowiak.... więcej

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi
19.09.2018

czwartek, 20 września 2018

"Szalone nożyczki"

Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na jeden z najchętniej oglądanych łódzkich spektakli. więcej

Duża Scena Teatru Powszechnego w Łodzi
20.09.2018

piątek, 21 września 2018

Teatr Muzyczny w Łodzi: Inauguracja sezonu 2018/2019

Zapraszamy na koncert Big Bandu inaugurujący nowy sezon w teatrze. więcej

Teatr Muzyczny w Łodzi
21.09.2018

"Brancz"

Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na komedię Juliusza Machulskiego. więcej

Teatr Powszechny w Łodzi
21.09.2018

"Szalone nożyczki"

Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na jeden z najchętniej oglądanych łódzkich spektakli. więcej

Duża Scena Teatru Powszechnego w Łodzi
21.09.2018

sobota, 22 września 2018

Grafika promująca spektakl "Cudowna terapia" Fundacji Kamila Maćkowiaka - mat. pras. FKM

Rozpoczęcie sezonu teatralnego w Pasażu Schillera

W sobotę 22 września Pasaż Schillera będzie należał do łódzkich teatrów i instytucji kultury. Łódzkie Centrum Wydarzeń zaprasza na bezpłatne spektakle z okazji... więcej

Pasaż Schillera
22.09.2018
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 54/56 - fot. mat. AOIA

„American Dream” - premiera spektaklu muzycznego w AOIA

W sobotni i niedzielny wieczór 22 i 23 września o godz. 19.00 - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych zaprasza na premierę spektaklu muzycznego: "America Dream". ... więcej

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi
22.09.2018 - 23.09.2018
Grafika promująca wydarzenie: Teatr Mały w Manufakturze [Repertuar - wrzesień] - fot. mat. Manufaktura

Teatr Mały w Manufakturze [Repertuar - wrzesień]

Sprawdź co nowego przygotował we wrześniu Teatr Mały w Manufakturze! W repertuarze, m.in.: sztuki szkolne, komedie oraz zupełnie nowa pozycja – „Tylko miłość”. ... więcej

Teatr Mały w Manufakturze (ul. Drewnowska 58b)
22.09.2018

"Brancz"

Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na komedię Juliusza Machulskiego. więcej

Teatr Powszechny w Łodzi
22.09.2018

"Szalone nożyczki"

Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na jeden z najchętniej oglądanych łódzkich spektakli. więcej

Duża Scena Teatru Powszechnego w Łodzi
22.09.2018

niedziela, 23 września 2018

Grafika promująca wydarzenie: Teatr Mały w Manufakturze [Repertuar - wrzesień] - fot. mat. Manufaktura

Teatr Mały w Manufakturze [Repertuar - wrzesień]

Sprawdź co nowego przygotował we wrześniu Teatr Mały w Manufakturze! W repertuarze, m.in.: sztuki szkolne, komedie oraz zupełnie nowa pozycja – „Tylko miłość”. ... więcej

Teatr Mały w Manufakturze (ul. Drewnowska 58b)
23.09.2018

"Szalone nożyczki"

Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na jeden z najchętniej oglądanych łódzkich spektakli. więcej

Duża Scena Teatru Powszechnego w Łodzi
23.09.2018

poniedziałek, 24 września 2018

Krav Maga - twórcze warsztaty dla dzieci

Fabryka Sztuki i Teatr Chorea zapraszają na warsztaty ruchowe dla dzieci w wieku 5-9 lat, prowadzone przez Elinę Tonevę. więcej

Art_Inkubator/Fabryka Sztuki
24.09.2018

wtorek, 25 września 2018

Spektakl "Sąsiedzi, których nie ma"

Teatr CHOREA zaprasza na niezwykły spektakl "Sąsiedzi, których nie ma" Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia i Teatru w Teremiskach, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce... więcej

Art_Inkubator/Fabryka Sztuki
25.09.2018

środa, 26 września 2018

"ZMYSŁOWOŚĆ W TAŃCU" - twórcze warsztaty dla młodzieży i dorosłych

Fabryka Sztuki zaprasza na warsztaty taneczne dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych, prowadzone przez Małgorzatę Lipczyńską (Teatr CHOREA) i Michała Ratajskiego... więcej

Art_Inkubator/Fabryka Sztuki
26.09.2018
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.