Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora to kolejny projekt Urzędu Miasta Łodzi, mający na celu aktywizację społeczną osób starszych w miejscu ich zamieszkania. Głównym celem projektu jest edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się. Ideą projektu jest utworzenie w miejskich przychodniach punktów, które będą pełnić równocześnie funkcje miejsc spotkań edukacyjnych, rekreacyjnych kulturalnych oraz towarzyskich, jak i kawiarenek internetowych oraz świetlic.

W lutym rozpoczęło funkcjonowanie pierwsze Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy Miejskim Centrum Medycznym „Widzew”, ul. Szpitalna 6.

CZAS działała  5 dni w tygodniu w oparciu o ustalony harmonogram cyklicznych zajęć edukacyjnych, kulturalnych oraz rekreacyjnych. W wybranych terminach będą odbywać się w nim wykłady, prelekcje, spotkania z „ciekawymi ludźmi” oraz kursy komputerowe. W czasie wolnym od zajęć seniorzy będą mogli korzystać z kawiarenki internetowej.

W CZAS rozwijany jest również wolontariat seniorów. Obecnie funkcjonuje w nim Łódzki Telefon Życzliwości i odbywają się spotkania z grupą seniorów – Liderów. Ponadto spośród najaktywniejszych uczestników CZAS wyłaniani będą liderzy lokalni, których zadaniem będzie wspieranie Urzędu Miasta Łodzi i CZAS w działaniach na rzecz seniorów, poprzez zachęcanie osób starszych i samotnych na danym obszarze do podejmowania aktywności i zdrowego trybu życia. Ponadto beneficjenci CZAS, którzy będą chcieli podzielić się z innymi swoimi pasjami lub umiejętnościami będą zachęcani do prowadzenia spotkań i warsztatów ( salę oraz sprzęt multimedialny do ich realizacji zapewniać będzie UMŁ).

Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Wymagane są zapisy pod nr tel. 42 638 50 32 w godz. 11:00 - 17:00

HARMONOGRAM ZAJĘĆ CZAS

CZAS cieszy się sporym zainteresowaniem Seniorów. Stale przybywa nowych działań, a także nowych uczestników. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z organizowanymi zajęciami oraz nowym harmonogramem na marzec.

RELACJE Z ZAJĘĆ W CENTRUM ZDROWEGO I AKTYWNEGO SENIORA

Kontakt