Głównym celem organizowanych od 2013 r. Łódzkich Senioraliów jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał. W organizację wydarzenia włączają się co roku łódzkie organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty działające na rzecz osób starszych oraz partnerzy Miejskiej Karty Seniora.

W trakcie trwania Łódzkich Senioraliów posiadacze Miejskiej Karty Seniora mają zapewnione bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz 50% zniżki na usługi u wybranych partnerów Karty.

V ŁÓDZKIE SENIORALIA – TERMIN/ ETAPY

V Łódzkie Senioralia odbędą się w terminie 13-25 maja 2018 r. Dwa tygodnie wydarzeń dla seniorów przygotowanych przez organizatorów i partnerów inicjatywy tradycyjnie otworzy uroczysta inauguracja połączona z występem znanego artysty. Integralną częścią Łódzkich Senioraliów będzie Ogólnopolski Konkurs Drzewo Pokoleń organizowany przez Urząd Miasta Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Konkurs będzie miał na celu wyłonienie i uhonorowanie organizacji pozarządowych, instytucji jak i seniorów realizujących projekty w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia się oraz podejmujących wszelką działalność przyczyniającą się do poprawy jakości życia osób 60+. Gala Konkursu, której towarzyszyć będzie wręczenie nagród dla zwycięzców poszczególnych kategorii oraz występ artystyczny stanowić będzie również oficjalne zakończenie V Łódzkich Senioraliów.

„V Łódzkie Senioralia” odbędą się w dniach 13  - 25 maja 2018 r. i zostały podzielone na trzy główne obszary aktywności:

13 maja 2018 r. – UROCZYSTA INAUGURACJA

Oficjalnego otwarcia „V Łódzkich Senioraliów” dokona Prezydent Miasta Łodzi, który przekaże Seniorom klucze do bram miasta. W programie inauguracji zaplanowane zostały pokazy oraz występy artystyczne. Utworzone zostaną także stoiska wystawowe. Ukoronowaniem oficjalnej inauguracji będzie występ znanego artysty.

14 – 24 maja 2018 r. – CYKL WYDARZEŃ

współtworzony przez Partnerów : organizacje pozarządowe, kluby, instytucje i podmioty działające na rzecz osób starszych, w tym przez partnerów Miejskiej Karty Seniora. Zajęcia będą podzielone na kategorie: zdrowie, kultura, edukacja, sport/rekreacja, porady/drzwi otwarte. Zaproponowana zostanie szeroka oferta spotkań dla seniorów, które mogą przybierać różne formy: wykładów, warsztatów, lekcji pokazowych, wycieczek, spotkań tematycznych, spektakli, koncertów, itp.

25 maja 2018 r. - GALA KONKURSU DRZEWO POKOLEŃ

Zakończenie Konkursu Drzewo Pokoleń oraz oficjalne podsumowanie V Łódzkich Senioraliów. W programie: wręczenie nagród dla Zwycięzców poszczególnych kategorii Konkursowych oraz koncert znanego artysty.

 

Szczegółowe informacje oraz harmonogram wydarzeń zostaną umieszczone w informatorze „V Łódzkie Senioralia”, który przed rozpoczęciem wydarzenia zostanie załączony jako insert do łódzkiej gazety oraz będzie wydawany w wyznaczonych punktach w każdej dzielnicy naszego miasta.

Konkurs Drzewo Pokoleń

KONKURS DRZEWO POKOLEŃ 2018

– nagradzamy propagatorów aktywnego życia i zdrowego starzenia się

www.drzewopokolen.umed.pl

Realizujesz ciekawe projekt adresowane do seniorów, promujesz integrację międzypokoleniową, a może jesteś seniorem z pasją i charyzmą lidera – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.

To już III edycja Konkursu Drzewo Pokoleń, którego celem jest promocja najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej, wymiana dobrych praktyk, a także integracja podmiotów i osób, które przyczyniają się do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów. Konkurs organizowany jest przez Miasto Łódź Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach V Łódzkich Senioraliów

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych zgłoszeń w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę nominowanych. Finaliści zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Każdy z nich otrzyma Dyplom, Zwycięzca zostanie również uhonorowany statuetką.

Finaliści konkursu zostaną wyłonieni w głosowaniu internetowym, które rozpocznie się w dniu 12 maja  i potrwa do 24 maja 2018 r.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać kandydat do nagrody, a także osoba lub podmiot, który uzyskał zgodę kandydata.

Kandydaci do nagrody mogą zgłaszać się we własnym zakresie lub zostać zarekomendowani przez samorządy oraz organizacje pozarządowe. ( samorządy oraz organizacje pozarządowe mogą rekomendować działania/ projekty realizowane przez ngo, seniorów oraz grupy nieformalne).

 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.drzewopokolen.umed.pl.

Informacje o Konkursie Drzewo Pokoleń - www.drzewopokolen.umed.pl

Informacje o „V Łódzkich Senioraliach” -  http://uml.lodz.pl/dla-seniorow/projekty/lodzkie-senioralia/

PATRONAT MEDIALNY

O KONKURSIE

Skontaktuj się z nami

Kontakt