Miejska Karta Seniora

Do pobrania:

Program Miejska Karta Seniora to projekt skierowany do osób powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Miasta Łodzi.

Od dnia 22 sierpnia 2016 r. zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 4331/VII/16 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Miejską Kartę Seniora mogą wyrabiać również osoby posiadające na terenie Miasta Łodzi ośrodek interesów życiowych, tj. centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ścisłe powiązania osobiste lub ekonomiczne)

Posiadacze Miejskiej Karty Seniora mogą korzystać z ofert, ulg, zniżek i promocji, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy. poprzez okazanie Karty w punktach wskazanych przez partnerów projektu. Wśród już zgłoszonych partnerów znajdują się przychodnie rehabilitacyjne, restauracje, ośrodki sportowo – rekreacyjne, ośrodki wypoczynkowe i wiele innych.

KARTY WYDAWANE SĄ OD CZERWCA 2014 ROKU. OBECNIE W ICH POSIADANIU JEST JUŻ 30 TYS. OSÓB.

Składanie wniosków, jak i wydawanie Kart odbywa się w następujących lokalizacjach (punktach informacji UMŁ):

 

al. Politechniki 32

• ul. Krzemieniecka 2 b

• ul. Piotrkowska 153

• al. Piłsudskiego 100

• ŁCKzM ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera)

• ul. Zachodnia 47

 

Zgodnie z Regulaminem wydawania i użytkowania Miejskiej Karty Senior składając wniosek wnioskodawca zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego. W związku z powyższym wnioski przesyłane drogą pocztową lub elektroniczną nie są rozpatrywane. Zgodnie z ww. regulaminem odbioru Karty dokonuje wnioskodawca. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości osobistego odbioru Karty, może tego dokonać w jego imieniu inna osoba - na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości. Dane osoby upoważnionej tj. imię, nazwisko oraz seria i numer dowodu należy zamieścić na drugiej stronie wniosku o wydanie Miejskiej Karty Seniora.

 

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem ds. Rekrutacji:

ERGOLIFE SKLEP MEDYCZNY KATARZYNA STEFAŃSKA-CHOJNACKA
Adres: Łódź ul. Brzechwy 7a paw.49/1
Telefon: tel. 535 420 148
E-mail: ergolife@wp.pl
Strona www: ergolife.com.pl
Informacje o partnerze: Firma Ergolife zajmuje się sprzedażą sprzętu medycznego, ortopedycznego, rehabilitacyjnego i pomocniczego. Wśród naszych produktów mogą Państwo znaleźć m.in. wózki, balkoniki, laski, poduszki ortopedyczne, ciśnieniomierze, inhalatory, chwytaki dla seniorów, artykuły łazienkowe i wiele innych. Oferujemy również możliwość zakupu sprzętu refundowanego przez NFZ. Zajmujemy się rehabilitacją domową pacjentów po udarach, urazach ortopedycznych, onkologicznych. Prowadzimy zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy i wadami stóp. U nas mogą Państwo skorzystać z bezpłatnych badań stóp dla dzieci i dla dorosłych.
Zniżka:
Oferta w ramach Miejskiej Karty Seniora: - 5% zniżki na zakup produktów w ofercie sklepu ( zniżka nie obejmuje produktów refundowanych przez NFZ)
Logotyp:
CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE KOLIŃSKIEGO
Adres: Łódź ul. Kolińskiego 27
Telefon: tel. 502 354 808, 502 835 403
E-mail: kontakt@kolinskiego.pl
Strona www: www.kolinskiego.pl/
Informacje o partnerze: Jesteśmy przychodnią wielospecjalistyczną świadczącą opiekę lekarską, terapeutyczną oraz rehabilitacyjną. Naszą oferta skierowana jest do mieszkańców Łodzi i okolic, dla których zdrowie własne i rodziny to najcenniejszy skarb. Do Waszej dyspozycji oddajemy gabinety lekarskie, fizjoterapeutyczne oraz kameralną salę gimnastyczną wyposażoną w nowy sprzęt rehabilitacyjny i fitness do ćwiczeń grupowych i indywidualnych. Na umówioną wizytę lub zajęcia możesz poczekać w w wygodnej poczekalni, gdzie czekają na Ciebie kawa, herbata, aktualna prasa i czasopisma. Przychodnia jest również wyposażona w szatnię, gdzie możesz bezpiecznie zostawić swoje rzeczy w szafkach zamykanych na klucz.
Zniżka:

Oferta w ramach Miejskiej Karty Seniora:

-10% zniżki na zabiegi fizjoterapeutyczne

 • terapia manualna 45zł/30min, karnet 3x30min 110 zł,
 • ćwiczenia indywidualne 45zł/30min, karnet 3x30min 110 zł,
 • masaż 45zł/30min, karnet 3x30min 110 zł,
 • ćwiczenia grupowe 72 zł/4złLogotyp:
wróć do "Miejska Karta Seniora - Partnerzy"
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.