Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. edukacji kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka

Wydział Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
ul. Piotrkowska 102, pokój nr 4
tel. 42 638 43 92
e-mail: jo.slawinska@uml.lodz.pl

 

 

Czym się zajmuję?

  • Odpowiadam za koordynację zadań związanych z realizacją Programu, budowanie relacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za edukację kulturalną na terenie Łodzi.

  • Mam zapewniać zwiększenie efektywności komunikacyjnej oraz sprawną realizację założeń i celów Programu.

  • Współpracuję z Radą Programu, która stanowi ciało doradcze i opiniodawcze we wdrażaniu Programu.

  • Współpracuję z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi odpowiedzialnymi za wdrażanie Programu i podległymi im jednostkami.

  • Pomagam w rozwijaniu współpracy pomiędzy instytucjami kultury i placówkami oświatowymi, w celu podnoszenia rangi Programu. Jest to zgodne z priorytetami i jednym z celów strategicznych Programu – „partycypacja i dialog” oraz pomaga wzmacniać prestiż edukacji kulturalnej.

W czym mogę pomóc?

W sprawach związanych z realizacją Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi. Postaram się pomóc w budowie i wzmacnianiu współpracy między różnymi podmiotami i realizatorami programu - na rzecz uczynienia współdziałania w kulturze normą.

Dowiedz się więcej o mnie

Jestem teatrologiem, menadżerem kultury i pedagogiem (z niewielkim stażem w edukacji systemowej). Od 11 lat należę do grupy inicjatywnej projektu Dotknij Teatru – łódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru. Jestem członkinią Stowarzyszenia Animatorów Forum Kraków oraz Rady programowej studiów dualnych Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych na Uniwersytecie Łódzkim.

Kontakt