Realizatorzy - kto w programie?

Podstawowymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Programu są dwie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi: Wydział Kultury i Wydział Edukacji, do których należeć będzie nadzorowanie i monitorowanie procesu realizacji Programu. W strukturach Urzędu Miasta Łodzi utworzone zostanie stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. edukacji kulturalnej odpowiedzialnego za koordynację zadań związanych z realizacją Programu, za jego promocję, budowanie relacji pomiędzy wszystkimi sektorami i podmiotami odpowiedzialnymi za edukację kulturalną na terenie Łodzi. Pełnomocnik zapewni zwiększenie efektywności komunikacyjnej oraz sprawną realizację założeń i celów Programu. Bezpośrednio z Pełnomocnikiem współpracować będzie Rada Programu, która stanowić będzie ciało doradcze i opiniodawcze, ponadto komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi odpowiedzialne za wdrażanie Programu i podległe jednostki.

Kontakt