Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Szkoła Podstawowa nr 174 przy ul. Gałczyńskiego 6 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
stanowisko: OPIEKUN PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 643 -14 -71
data złożenia oferty/aktualizacja: 27.10.2022
Szkoła Podstawowa nr 174 przy ul. Gałczyńskiego 6 w Łodzi
zatrudni od: zaraz do 31 grudnia 2022
stanowisko: POMOC NAUCZYCIELA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 643 - 14 - 71
data złożenia oferty/aktualizacja: 27.10.2022
Mundurowe Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Klaretyńskiej 9
zatrudni od: zaraz
stanowisko: PRACOWNIK DO SPRZĄTANIA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 571 332 204 lub 42 681-21-11
data złożenia oferty/aktualizacja: 27.10.2022

Praca dla nauczycieli

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: HISTORIA
wymiar zatrudnienia: 10 godzin tygodniowo
data złożenia oferty / aktualizacja: 17.11.2022
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: GEOGRAFIA
wymiar zatrudnienia: 6 godzin tygodniowo
data złożenia oferty / aktualizacja: 17.11.2022
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 8,25 godziny
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636- 01- 80
data złożenia oferty / aktualizacja: 15.11.2022
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: DORADZTWO ZAWODOWE
wymiar zatrudnienia: 2 godziny tygodniowo
data złożenia oferty / aktualizacja: 15.11.2022
Przedszkole Miejskie nr 63 przy ul. Potokowej 15 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: RELIGIA
wymiar zatrudnienia: 2 godziny i 30 minut tygodniowo
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 15.11.2022
Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK Natolin 50 /dojazd komunikacją miejską z Łodzi: 53B, 54C i 54D oraz busy: spod Galerii Łódzkiej, Manufaktury oraz Dworca Północnego
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
aplikacje/CV:
kontakt: 505 102 604
data złożenia oferty / aktualizacja: 07.11.2022
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 31.10.2022
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 1 / 2 etatu
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 31.10.2022
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PEDAGOG SPECJALNY
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 31.10.2022
Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. Gdańskiej 16 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: JĘZYK HISZPAŃSKI
wymiar zatrudnienia: 10/18 godzin tygodniowo
kontakt: 42 633 -60 -09
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.10.2022
Szkoła Podstawowa nr 174 przy ul. Gałczyńskiego 6 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: NAUCZYCIEL WSPIERAJĄCY
wymiar zatrudnienia: etat - 20 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 643 -14 -71
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.10.2022
Przedszkole Miejskie nr 123 przy ul. Rojnej 24 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
aplikacje/CV:
kontakt: 42 652-17-40
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.10.2022
Przedszkole Miejskie nr 218 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 9 godzin i 30 minut tygodniowo
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.10.2022
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.10.2022
Przedszkole Miejskie nr 159 przy ul. Łącznej 53 w Łodzi
przedmiot: PEDAGOG SPECJALNY
wymiar zatrudnienia: 8 i 1/2 godz. tygodniowo (8,30/22)
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.10.2022
Przedszkole Miejskie nr 159 przy ul. Łącznej 53 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 8 i 1/2 godz. tygodniowo (8,30/22)
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.10.2022
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: JĘZYK POLSKI
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.10.2022
Przedszkole Miejskie nr 123 przy ul. Rojnej 24 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat - 22 godziny tygodniowo - zastępstwo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 652-17-40
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.10.2022
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: HISTORIA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.10.2022
Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 258 -48 -83
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.10.2022
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz (umowa zlecenie)
przedmiot: PSYCHOLOG
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.10.2022
Przedszkole Miejskie nr 218 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: 1/2 et. - zastępstwo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 631-98-49
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.10.2022
Przedszkole Miejskie nr 88 przy ul. Rogozińskiego 4 w Łodzi
zatrudni od: 1 grudnia 2022
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 01.09.2022
Kontakt