Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Przedszkole Miejskie nr 73 przy ul. Gandhiego 3 w Łodzi
zatrudni od: 13 lutego 2023
stanowisko: POMOC NAUCZYCIELA (dla dziecka z orzeczeniem)
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 651 -62 -14
data złożenia oferty/aktualizacja: 03.02.2023
Przedszkole Miejskie nr 63 przy ul. Potokowej 15 w Łodzi
zatrudni od: 27 lutego 2023
stanowisko: DOZORCA
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu - praca w godzinach 6.00-10.00
aplikacje/CV:
kontakt: 517 915 885
data złożenia oferty/aktualizacja: 30.01.2023
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
stanowisko: SPRZĄTACZKA - praca w godzinach 10-18
aplikacje/CV:
data złożenia oferty/aktualizacja: 20.01.2023
XIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Eliasza Chaima Majzela 4 (d. Z. Pacanowskiej) w Łodzi
zatrudni od: 1 lutego 2023
stanowisko: SPRZĄTACZKA
wymiar zatrudnienia: cały etat - praca dwuzmianowa
aplikacje/CV:

kontakt@lo13.elodz.edu.pl    oferty należy składać do 27 stycznia 2023

kontakt: 42 657- 55- 28
data złożenia oferty/aktualizacja: 17.01.2023
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Żeromskiego 115 w Łodzi
zatrudni od: 1 lutego 2023 - zastępstwo
stanowisko: SPRZĄTACZKA
wymiar zatrudnienia: cały etat - praca dwuzmianowa
aplikacje/CV:

sekretariat@cez.lodz.pl  oferty należy składać do 18 stycznia 2023

kontakt: 42 637-72-78
data złożenia oferty/aktualizacja: 04.01.2023
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 przy ul. Milionowej 64 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
stanowisko: osobisty asystent do pracy z ukraińskimi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych/ asystent kulturowy/ tłumacz ustny
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 672- 33- 46
data złożenia oferty/aktualizacja: 02.01.2023
Mundurowe Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Klaretyńskiej 9
zatrudni od: zaraz
stanowisko: PRACOWNIK DO SPRZĄTANIA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 571 332 204 lub 42 681-21-11
data złożenia oferty/aktualizacja: 29.11.2022

Praca dla nauczycieli

Przedszkole Miejskie nr 63 przy ul. Potokowej 15 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: RELIGIA
wymiar zatrudnienia: 2 godziny i 30 minut tygodniowo
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.01.2023
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: 2 etaty
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.01.2023
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 1 / 2 etatu
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.01.2023
Przedszkole Miejskie nr 88 przy ul. Rogozińskiego 4 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.01.2023
Przedszkole Miejskie nr 159 przy ul. Łącznej 53 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 8 i 1/2 godz. tygodniowo (8,30/22)
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.01.2023
Przedszkole Miejskie nr 159 przy ul. Łącznej 53 w Łodzi
przedmiot: PEDAGOG SPECJALNY
wymiar zatrudnienia: 8 i 1/2 godz. tygodniowo (8,30/22)
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.01.2023
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 8,25 godziny
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636- 01- 80
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.01.2023
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PEDAGOG SPECJALNY
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.01.2023
Przedszkole Miejskie nr 14 przy ul. Lubeckiego 5 w Łodzi
zatrudni od: zaraz - zastępstwo z możliwością przedłużenia umowy
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat w grupie dzieci 4-5- letnich
aplikacje/CV:
kontakt: 42 678-36-74
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.01.2023
Przedszkole Miejskie nr 218 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 w Łodzi
zatrudni od: 1 marca 2023 do 31 sierpnia 2023 (z możliwością przedłużenia umowy)
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat w grupie 6-latków
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.01.2023
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: 1 marca 2023
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636- 01- 80
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.01.2023
Przedszkole Miejskie nr 63 przy ul. Potokowej 15 w Łodzi
zatrudni od: 1 lutego 2023
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 1/4 etatu tj. 5 godzin i 30 minut tygodniowo
aplikacje/CV:

kontakt@pm63.elodz.edu.pl      termin składania ofert do 25 stycznia 2023

data złożenia oferty / aktualizacja: 16.01.2023
Przedszkole Miejskie nr 63 przy ul. Potokowej 15 w Łodzi
zatrudni od: 27 lutego 2023
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (mile widziane kwalifikacje do nauczania języka angielskiego i logopedii)
wymiar zatrudnienia: cały etat (25 godzin tygodniowo) w grupie dzieci 4-5-letnich
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.01.2023
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 29.11.2022
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: JĘZYK POLSKI
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 29.11.2022
Kontakt