Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Przedszkole Miejskie nr 117 przy ul. W. Kadłubka 38 w Łodzi
zatrudni od: 1 sierpnia 2023
stanowisko: INTENDENT
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 643 -36 -72
data złożenia oferty/aktualizacja: 17.03.2023
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Żeromskiego 115 w Łodzi
stanowisko: ROBOTNIK GOSPODARCZY z uprawnieniami zawodowymi w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz uprawnień w zakresie montażu, naprawy, konserwacji i modernizacji instalacji grzewczych, kanalizacyjnych i wodnych
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu z możliwością zwiększenia do pełnego etatu
aplikacje/CV:

sekretariat@cez.lodz.pl     oferty należy składać do 1.04.2023

kontakt: 42 637 -72 -78
data złożenia oferty/aktualizacja: 14.03.2023

Praca dla nauczycieli

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 przy przy ul. Maratońskiej 47B w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: DORADZTWO ZAWODOWE
wymiar zatrudnienia: 0,09 etatu (63 godziny w skali roku)
aplikacje/CV:
kontakt: 42 258- 48- 83
data złożenia oferty / aktualizacja: 24.03.2023
Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 przy przy ul. Maratońskiej 47B w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: BIOLOGIA / PRZYRODA
wymiar zatrudnienia: 1 etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 258- 48- 83
data złożenia oferty / aktualizacja: 24.03.2023
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 8,25 godziny
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636- 01- 80
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.03.2023
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.03.2023
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: JĘZYK POLSKI
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.03.2023
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 571 332 204
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.03.2023
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: BIOLOGIA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt:
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.03.2023
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: HISTORIA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt:
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.03.2023
Przedszkole Miejskie nr 218 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 w Łodzi
zatrudni od: 1 marca 2023 do 31 sierpnia 2023 (z możliwością przedłużenia umowy)
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat w grupie 6-latków
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.02.2023
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: 2 etaty
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.02.2023
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 1 / 2 etatu
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.02.2023
Przedszkole Miejskie nr 159 przy ul. Łącznej 53 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 8 i 1/2 godz. tygodniowo (8,30/22)
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.02.2023
Przedszkole Miejskie nr 159 przy ul. Łącznej 53 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PEDAGOG SPECJALNY
wymiar zatrudnienia: 8 i 1/2 godz. tygodniowo (8,30/22)
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.02.2023
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PEDAGOG SPECJALNY
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.02.2023
Przedszkole Miejskie nr 73 przy ul. Gandhiego 3 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 5 godzin i 30 minut tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 651 -62 -14
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.02.2023
Kontakt