Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Mundurowe Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Klaretyńskiej 9
zatrudni od: października 2022
stanowisko: PRACOWNIK DO SPRZĄTANIA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 571 332 204 lub 42 681-21-11
data złożenia oferty/aktualizacja: 30.09.2022
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
stanowisko: POMOC NAUCZYCIELA (mile widziana osoba potrafiąca szyć na maszynie overlock i stebnówce)
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 651- 50 -57
data złożenia oferty/aktualizacja: 29.09.2022
Szkoła Podstawowa nr 175 przy ul. Pomorskiej 27 w Łodzi
zatrudni od: 3 października 2022
stanowisko: KONSERWATOR
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 632- 72- 27 lub 609 627 792
data złożenia oferty/aktualizacja: 29.09.2022
Szkoła Podstawowa nr 174 przy ul. Gałczyńskiego 6 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
stanowisko: OPIEKUN PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 643 -14 -71
data złożenia oferty/aktualizacja: 28.09.2022
Szkoła Podstawowa nr 174 przy ul. Gałczyńskiego 6 w Łodzi
zatrudni od: 1 października 2022 do 31 grudnia 2022
stanowisko: POMOC NAUCZYCIELA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 643 - 14 - 71
data złożenia oferty/aktualizacja: 28.09.2022

Praca dla nauczycieli

Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: zaraz - zastępstwo
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636- 01- 80
data złożenia oferty / aktualizacja: 03.10.2022
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 8,25 godziny
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636- 01- 80
data złożenia oferty / aktualizacja: 03.10.2022
Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 258 -48 -83
data złożenia oferty / aktualizacja: 29.09.2022
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 1 / 2 etatu
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 26.09.2022
Przedszkole Miejskie nr 218 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 9 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 26.09.2022
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: 1 października 2022
przedmiot: PEDAGOG SPECJALNY
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 26.09.2022
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: JĘZYK POLSKI
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 26.09.2022
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 26.09.2022
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: 1 października 2022
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 26.09.2022
Przedszkole Miejskie nr 123 przy ul. Rojnej 24 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: 2 etaty
aplikacje/CV:
kontakt: 42 652-17-40
data złożenia oferty / aktualizacja: 26.09.2022
Przedszkole Miejskie nr 63 przy ul. Potokowej 15 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: RELIGIA
wymiar zatrudnienia: 2 godziny i 30 minut tygodniowo
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 26.09.2022
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: HISTORIA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 26.09.2022
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz (umowa zlecenie)
przedmiot: PSYCHOLOG
data złożenia oferty / aktualizacja: 26.09.2022
Przedszkole Miejskie nr 218 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: 1 i 1/2 et. - pensum 25 godzin tygodniowo - zastępstwo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 631-98-49
data złożenia oferty / aktualizacja: 26.09.2022
Przedszkole Miejskie nr 159 przy ul. Łącznej 53 w Łodzi
zatrudni od: 1 października 2022
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat - 25 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 15.09.2022
Przedszkole Miejskie nr 159 przy ul. Łącznej 53 w Łodzi
zatrudni od: 1 października 2022
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 8 i 1/2 godz. tygodniowo (8,30/22)
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 15.09.2022
Przedszkole Miejskie nr 159 przy ul. Łącznej 53 w Łodzi
przedmiot: PEDAGOG SPECJALNY
wymiar zatrudnienia: 8 i 1/2 godz. tygodniowo (8,30/22)
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 15.09.2022
Szkoła Podstawowa nr 120 przy ul Centralnej 40 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 0,39 et. tj. 8 i 1/2 godziny tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 659-71-20
data złożenia oferty / aktualizacja: 02.09.2022
Przedszkole Miejskie nr 88 przy ul. Rogozińskiego 4 w Łodzi
zatrudni od: 1 grudnia 2022
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 01.09.2022
Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. Gdańskiej 16 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023
przedmiot: JĘZYK HISZPAŃSKI
wymiar zatrudnienia: 10/18 godzin tygodniowo
kontakt: 42 633 -60 -09
data złożenia oferty / aktualizacja: 30.08.2022
Kontakt