Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych /ponadpodstawowych

Adres strony systemu elektronicznego naboru

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Zasady postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020

1. W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 uczeń będzie mógł wybrać dowolną liczbę oddziałów w dowolnej liczbie szkół,
a nie jak w poprzednich latach: dowolną liczbę oddziałów w obrębie tylko trzech szkół. Szczegółowe informacje zawarte
są w załączniku do uaktualnionego zarządzenia Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/02/z41.pdf.

2. Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje i składa tylko w szkole ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

3. Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydatów.

Informator do szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Kontakt