Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (BIP)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
Adres: 91-335 Łódź, ul. Hipoteczna 3/5
Dyrektor: Marta Henrykowska-Strąk
Telefon: +48 (42) 651 49 72
e-mail: kontakt@ppp1.elodz.edu.pl
BIP: bip.uml.lodz.pl/edu/?id=339
Adres skrytki ESP na ePUAP: /ppp1_lodz/SkrytkaESP
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
Adres: 91-362 Łódź, ul. Motylowa 3
Dyrektor: Joanna Szerszenowicz-Jabłońska
Telefon: +48 (42) 659 15 81
e-mail: kontakt@ppp2.elodz.edu.pl
BIP: ppp2lodz.bip.wikom.pl/
Adres skrytki ESP na ePUAP: /ppp2_lodz/SkrytkaESP
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4
Adres: 92-332 Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 101
Dyrektor: Agnieszka Bielawska-Adamczyk
Telefon: +48 (42) 674 45 88
e-mail: kontakt@ppp4.elodz.edu.pl
BIP: www.bip.ppp4lodz.wikom.pl/
Adres skrytki ESP na ePUAP: /PPPNR4LODZ/SkrytkaESP
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5
Adres: 90-552 Łódź, ul. Mikołaja Kopernika 40
Dyrektor: Beata Różnowska-Bandurek
Telefon: +48 (42) 637 06 31
e-mail: kontakt@ppp5.elodz.edu.pl
BIP: www.bip.ppp5lodz.wikom.pl/
Adres skrytki ESP na ePUAP: /ppp5/SkrytkaESP
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży
Adres: 94-050 Łódź, al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86
Dyrektor: Dariusz Nowak
Telefon: +48 (42) 688 16 68
e-mail: kontakt@pppdm.elodz.edu.pl
BIP: bip.uml.lodz.pl/edu/?id=337
Adres skrytki ESP na ePUAP: /pppdm/SkrytkaESP
Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii
Adres: 91-335 Łódź, ul. Hipoteczna 3/5
Dyrektor: Elżbieta Wieszczak
Telefon: +48 (42) 653 76 75
e-mail: kontakt@spwrit.elodz.edu.pl
BIP: spwritlodz.bip.wikom.pl/
Adres skrytki ESP na ePUAP: /spwrit/SkrytkaESP
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
Adres: 94-050 Łódź, al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86
Dyrektor: Agnieszka Nowak
Telefon: +48 (42) 688 21 62
e-mail: sekretariat@spppdz.elodz.edu.pl
BIP: bip.uml.lodz.pl/edu/?id=345
Adres skrytki ESP na ePUAP: /sppdz/SkrytkaESP
wygeneruj PDF
Kontakt