Koordynatorzy

Koordynatorzy dzielnicowi zostali wyznaczeni spośród pracowników miejskich domów, centrów i ośrodków kultury. Koordynatorzy będą zbierać informacje na temat edukacji kulturalnej od wszystkich realizatorów programu na wyznaczonym obszarze (w tym w macierzystej instytucji) w celu umieszczania ich na stronie internetowej Programu oraz w innych mediach i kanałach informacyjnych, rozpowszechniać informacje o działaniach dotyczących edukacji kulturalnej i współpracować z placówkami oświatowymi na terenie danej dzielnicy w zakresie realizacji Programu.  Koordynatorzy będą odpowiadać za monitorowanie realizacji oferty edukacyjnej na terenie/obszarze objętym koordynacją i za koordynowanie działań diagnostycznych oraz ewaluacyjnych. Będą odpowiadać za nawiązywanie współpracy z podmiotami działającymi na danym obszarze, które mogą wspierać realizację Programu, a także za stałe informowanie ich o działaniach podejmowanych w jego ramach. Koordynatorzy dzielnicowi współpracować będą przy organizacji forów animatorów i edukatorów działających w Łodzi (w tym forum ewaluacyjnego) i podejmować współpracę w obszarze realizacji programów edukacji kulturalnej – m.in. programu partnerskiego. Każdy z koordynatorów dzielnicowych jest członkiem zespołu koordynatorów i uczestniczy w spotkaniach zwoływanych przez Pełnomocnika ds. edukacji kulturalnej i doraźnie w pracach Rady Programu.

Kontakt