Dofinansowanie z WFOŚiGW

Ekoogródki, Ekopracownie i Edukacja Ekologiczna

W ramach projektów dofinansowanych w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łódzkich szkołach i placówkach oświatowych utworzone zostały tzw. "ekoogródki" i "ekopracownie" oraz realizowane są zajęcia w ramach edukacji ekologicznej.

Projekty te dotyczą:

  • utworzenia szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych (konkurs "Nasza Eko-pracownia"). W ramach dotacji realizowany jest szereg prac remontowych, modernizacyjnych i wykończeniowych w przyszłych pracowniach oraz zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego.
  • utworzenia ogródków dydaktycznych / tematycznych przy placówkach oświatowych(konkurs "Nasz eko-ogródek")
  • przeprowadzenie warsztatów terenowych, wycieczek ekologicznych oraz stacjonarnych warsztatów czy też zajęć dla dzieci i młodzieży ("Edukacja Ekologiczna") Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii, pogłębienie wrażliwości ekologicznej wychowanków oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Zaplanowanych zostało szereg konkursów z zakresu ekologii, w których nagrody zakupione zostały przy udziale środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, stanowiące wsparcie dla nauczycieli kształcących dzieci i młodzież z zakresu tematyki ekologicznej. Przy ich wykorzystaniu zorganizowano na terenie placówek wiele wydarzeń: bali, spotkań, wystaw czy też akcji upowszechniających kwestie ekologii.

Sprawdź, które placówki otrzymały dotację

Przedszkole Miejskie nr 208 w Łodzi
Projekt: Program ekologiczny "W trosce o przyrodę - poznajemy Ekosystemy" realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 208 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 27.550,00 PLN
Wartość dofinansowania: 24.400,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 208 w Łodzi
Projekt: Program ekologiczny - odkrywamy tajemnicę łódzkich lasów" - ścieżki przyrodnicze dla małych i dużych" - realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 208 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 16.990,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 214 w Łodzi
Projekt: W kolorowym świecie owadów program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 17.530,00 PLN
Wartość dofinansowania: 12.530,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 214 w Łodzi
Projekt: Drzewa i ptaki w naszym ogrodzie - program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 214 z oddziałami Integracyjnymi w Łodzi
Wartość dofinansowania: 18.500,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi
Projekt: Zrozumieć świat wszystkimi zmysłami utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Miejskim nr 220 w Łodzi"
Wartość ogólna zadania: 41.383,00 PLN
Wartość dofinansowania: 34.940,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekoogródek
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 228 w Łodzi
Projekt: Ogródek dydaktyczny "Zielona kraina" przy Przedszkolu Miejskim 228 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 33.952,00 PLN
Wartość dofinansowania: 26.900,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekoogródek
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 231 w Łodzi
Projekt: Ogródek dydaktyczny dla Przedszkola Miejskiego nr 231
Wartość ogólna zadania: 34.989,00 PLN
Wartość dofinansowania: 29.710,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekoogródek
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi
Projekt: Żywioły - program ekologiczno - przyrodniczy realizowany przy Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 17.995,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi
Projekt: Program Edukacji Ekologicznej pn. "Zadbajmy o czyste powietrze"
Wartość ogólna zadania: 17.011,00 PLN
Wartość dofinansowania: 15.011,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2018/2019
Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi
Projekt: Przyroda bliżej nas - wpływ środowiska wiejskiego na życie człowieka". Program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 35
Wartość ogólna zadania: 15.760,00 PLN
Wartość dofinansowania: 13.060,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 43 w Łodzi
Projekt: Ogród Przedszkolny "Czy słońce czy deszcz, uczę się i bawię też" utworzony przy Przedszkolu Miejskim nr 43 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 38.127,00 PLN
Wartość dofinansowania: 31.950,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekoogródek
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 48 w Łodzi
Projekt: Ziemia wiele skarbów ma, ekoprzedszkolak je zna - program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 22.400,00 PLN
Wartość dofinansowania: 17.400,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 48 w Łodzi
Projekt: Tajemnice ukryte w kropli wody - program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 19.977,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 49 w Łodzi
Projekt: Program "W świecie owadów" realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 49 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 7.576,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 50 w Łodzi
Projekt: Przedszkole Miejskie nr 50 w Łodzi Program Ekologiczny "Przedszkolak w zdrowym i bezpiecznym środowisku"
Wartość ogólna zadania: 9.321,00 PLN
Wartość dofinansowania: 8.260,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 54 w Łodzi
Projekt: 4 pory roku - Przyroda w mieście widziana oczami przedszkolaka - program edukacji przyrodniczej w PM nr 54
Wartość dofinansowania: 9.999,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 54 w Łodzi
Projekt: Wiosna, lato - przyroda w mieście widziana oczami przdszkolaka - program edukacji przyrodniczej Przedszkola Miejskiego nr 54 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 19.077,00 PLN
Wartość dofinansowania: 16.070,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 54 w Łodzi
Projekt: Marzenia o zielonym mieście mamy - żywiołowo więc działamy - program edukacji przyrodniczej w PM nr 54
Wartość ogólna zadania: 14.570,00 PLN
Wartość dofinansowania: 13.070,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 65 w Łodzi
Projekt: Mali odkrywcy - ścieżka edukacyjna w Przedszkolu Miejskim Nr 65 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 40.120,00 PLN
Wartość dofinansowania: 34.102,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekoogródek
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi
Projekt: Przyrodę badamy i o nią dbamy program ekologiczno-przyrodniczy dla Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 14.989,00 PLN
Wartość dofinansowania: 13.420,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Kontakt