Konkursy i dotacje

KONKURSY

Prezydent Miasta Łodzi rokrocznie ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

W ramach konkursu dotacje uzyskać mogą następujące zadania:

  • realizacja krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych, które mają obejmować łącznie min. 6 godzin, ogólnodostępnych dla mieszkańców Łodzi (wymagane również zapewnienie transmisji online lub zamieszczenie filmu z całości wykładu w Internecie), wykładów wybitnych naukowców/specjalistów, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, odznaczających się osiągnięciami o wysokiej randze w skali międzynarodowej w dziedzinie nauki, sztuki, gospodarki lub polityki; preferowane będą działania, które będą zakładać transmisje online;
  • zapewnienie czynnego udziału łódzkich studentów (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk) w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych, itp., służących poszerzaniu wiedzy; wymianie doświadczeń; prezentacji dorobku naukowego lub artystycznego; nawiązaniu, rozwijaniu lub wzmocnieniu współpracy łódzkich ośrodków naukowych z zagranicznymi ośrodkami organizacjami czy pracownikami naukowymi; propagowaniu łódzkich osiągnięć naukowych za granicą; w ramach tego zadania dopuszcza się udział studentów wraz z ich opiekunami naukowymi;
  • budowa i wzmocnienie wizerunku Łodzi jako miasta atrakcyjnego do studiowania w Polsce poprzez realizację kompleksowych działań skierowanych przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów studiów I stopnia z Łodzi, regionu łódzkiego, a także wybranych miast leżących poza granicami województwa łódzkiego; działania powinny przybliżyć adresatom prowadzonych działań m.in. bogatą i unikalną ofertą edukacyjną, a także kulturalną, turystyczną i rozrywkową Łodzi; pokazywać kampusy łódzkich uczelni; informować o prowadzonych przez łódzkie uczelnie rekrutacjach i oferowanych kierunkach studiów; przybliżać informacje praktyczne o warunkach życia w Łodzi (wynajem mieszkania, warunki życia w akademikach, komunikacja w Łodzi, koszty życia w mieście, życie studenckie, itp.); informować o perspektywach zawodowych związanych z wyborem konkretnego kierunku studiów i łódzkim rynku pracy; przybliżać program „Młodzi w Łodzi”, itp.; preferowane będą działania, które będą przybliżać ofertę więcej niż 1 uczelni, skierowane do min. 500 odbiorców oraz wychodzące także poza obszar województwa łódzkiego; w ramach tego zadania dopuszcza się także realizację działań skierowanych do obcokrajowców stojących przed wyborem uczelni wyższej, potencjalnie zainteresowani podjęciem studiów w Polsce, w Łodzi, na łódzkiej uczelni publicznej, a także studentów zagranicznych uczelni potencjalnie zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus;
  • realizacja działań kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki przybliżających dorobek artystyczny łódzkich uczelni.

 

W ramach konkursu dotacyjnego Łódź Naukowa, Łódź Akademicka 2020 dofinansowanie otrzymały następujące organizacje i projekty:

1.Łódzkie Dni Informatyki 2020 - Fundacja Politechniki Łódzkiej – 15 200 zł

2. Regionalny Festiwal E(x)plory w Łodzi – Fundacja Zaawansowanych Technologii - 24 921 zł

3. Profesor Carla Ferreri o innowacyjnym podejściu do medycyny molekularnej - lipidomice błony komórkowej i jej zastosowaniu oraz dobrych praktykach w komercjalizacji wyników badań naukowych - Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – 18 750 zł

4. Poznaj akademicką Łódź i wejdź do świata nauki - Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - 17 705 zł

5. Akcja: edukacja (2. edycja) - Fundacja FKA – 19 360 zł

6. Obrona tytułu mistrzów Europy studentów Lodz Solar Team - projektujących samochody solarne - LIONS CLUB ŁÓDŹ – 17 500 zł

7. GGULIVRR@Lodz 2020 - międzynarodowe warsztaty informatyczne na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego- Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego – 17 500 zł

8. Łódź akademicka w szkole i online – Stowarzyszenie Inicjatyw Studenckich – 16 400 zł

9. Modowy Teatr Fundacja KOLOROWO – 23 660 zł

10. 11 Konkurs Inżynierski EBEC Poland 2020 – Stowarzyszenie Studentów BEST PŁ - 13 900 zł

11. XIIIth International Mini-Symposium 'Cycloaddition Reactions in Theory and Practice - in Honor of Professor Rolf Huisgen on the occasion of his 100th birthday - Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Chemicznego – 13 340 zł

12. Minisympozjum Chemii Atmosfery i Zielonej Chemii im. Prof. Tadeusza Paryjczaka - Fundacja Politechniki Łódzkiej – 12 553 zł

13. Konkurs im. Władysława Strzemińskiego – Projekt 2020 - Stowarzyszenie Pola Designu (Design Fields) – 7 020 zł

14. #ArtystyStudentyFilmowce - Spółdzielnia Socjalna ODBLASK- 14 480 zł

15. "Eco Make - Człowiek Przyszłości 2052” Stowarzyszenie Pola Designu (Design Fields) - 17 710 zł

Projekty objęte dotacją będą realizowane od 15 kwietnia do 30 listopada 2020 r.

 

W ramach konkursu dotacyjnego Łódź Naukowa, Łódź Akademicka - małe granty 2020 dofinansowanie otrzymały następujące organizacje i projekty:

1. Promocja oraz zwiększenie świadomości w szkołach średnich na temat ekotechnologii rozwijanych na Politechnice Łódzkiej - Fundacja Politechniki Łódzkiej - 4 901 zł

2. mŁodzi Kreatywni - Fundacja Wspierania rozwoju Edukacji - ESCOLA - 4 950 zł

3. Spotkania kameralne z łódzkimi kompozytorami  - Fundacja PRIMUZ - 4 230 zł

4. Filozofia w działaniu: studenci organizują wystawę plakatów - Fundacja Urban Forms - 4 999 zł

5. Studenci na Start - Fundacja Szycie Życia - 4 950 zł

 

W ramach konkursu dotacyjnego Łódź Naukowa, Łódź Akademicka - otwarty nabór dofinansowanie otrzymały następujące organizacje i projekty:

1. Łódzkie Dni Informatyki 2020 - ścieżka Junior - Fundacja Politechniki Łódzkiej - 6993 zł

2. Join IT in Łódź - 6300Fundacja Politechniki Łódzkiej - 6300 zł

3. Promocja cyklu filmów o charakterze popularno - naukowym- "Jak działa człowiek" skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, zrealizowanych przy współpracy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i dra Tomasza Rożka. - Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - 5940 zł

4. UMED Łódź - rozwój, przyszłość, zabawa - Fundacja Płyńmy Razem - 4860 zł

 

 

Zadanie publiczne „Łódź naukowa, Łódź akademicka 2020” finansowane jest z budżetu Miasta Łodzi.

Kontakt