Eko zajęcia z MPO i ZWiK

ZWIEDZANIE STACJI UZDATNIANIA WODY i GOŚ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi  zaprasza w ferie do zwiedzania Grupowej Oczyszczalni Ścieków i  Stacji Uzdatniania Wody na Dąbrowie.

Oferta tylko zorganizowanych grupy z opiekunami np. w ramach półkolonii.

Kontakt pr@zwik.lodz.pl

 


EKO - WARSZTATY z MPO

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Łodzi zaprasza wszystkie łódzkie dzieciaki do wspólnej aktywności.

Na warsztatach dzieci dowiedzą się, co to znaczy być „eko”, a za pomocą zabaw ruchowych utrwalą zasady segregacji odpadów. Dzięki zagadkom i łamigłówkom tematycznym utrwalą sobie pojęcia z zakresu ekologii.
W ramach pracy twórczej własnoręcznie udekorują torbę ekologiczną oraz pokolorują i złożą własny model śmieciarki 3D.

Ze względu na charakter pracy warsztatowej, w pawilonie grupy mogą liczyć do 20 dzieci. W przypadku większej grupy dzieci MPO może dojechać na zajęcia do placówki.

Kontakt i zapisy:

663 355 744

edukacja@mpolodz.pl

 

 

 

Kontakt