Łódzkie szkoły dla klimatu

Eksperyment na miarę przyszłości

W roku szkolnym 2022/2023 wraz z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” miasto realizowało pilotaż projektu „Łódzkie szkoły dla klimatu. Kompetencje przyszłości”.
Jest to projekt łączący edukację globalną z edukacją ekologiczną i w dodatku naprawdę angażujący uczestników w realne działania na rzecz ochrony klimatu. Najważniejszy element projektu to eksperyment, do którego zaprosiliśmy młodzież wraz z rodzicami, a wcześniej także nauczycieli i kadrę projektu. Uczestnicy mierzyli się z wyzwaniami dotyczącymi oszczędzania wody, oszczędzania energii, ekologicznego transportu, ograniczenia jedzenia mięsa, niemarnowania jedzenia, ograniczenia korzystania z internetu oraz spędzania określonego czasu w przyrodzie, wybierając temat, który interesował ich najbardziej.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z przebiegu projektu oraz materiałami pomocniczymi - szczegółowym opisem eksperymentów oraz wzorem dzienniczka, służącego do podsumowywania wrażeń z eksperymentu. Każdy może przetestować wyzwanie na sobie, do czego zachęcamy w równolegle prowadzonej akcji #ekotomy.

W 2022 roku prawie połowa Polek i Polaków uważała zmiany klimatu za największe zagrożenie dla świata, w którym żyjemy - czytamy w raporcie „Ziemianie atakują” przygotowanego przez Kantar Polska. Wiedza jest pierwszym krokiem do podjęcia aktywności w tym obszarze, tymczasem formalna edukacja szkolna nie traktuje zmian klimatu wystarczająco poważnie. Temat ten pojawia się w praktyce szkolnej sporadycznie, w podstawie programowej jest właściwie nieobecny.

Według badania przeprowadzonego przez Centrum Aktywności Obywatelskiej w 2020 roku („Badanie świadomości młodzieży i młodych dorosłych w Polsce na temat zmiany klimatu”) zaledwie jedna czwarta młodych ludzi w wieku 13-20 lat swoją wiedzę o zmianach klimatu czerpie ze szkoły, głównymi źródłami informacji na ten temat są portale informacyjne, media społecznościowe i telewizja.

Widzimy ogromną potrzebę wprowadzenia edukacji klimatycznej do szkół, stąd idea projektu Łódzkie Szkoły dla Klimatu. Kompetencje przyszłości. Jest to pilotaż dedykowany wypracowaniu innowacyjnej metodyki nauczania przez doświadczanie, która w założeniu doprowadzi do trwałej zmiany postaw odbiorców (uczniów, nauczycieli, rodziców) w zakresie poszanowania siebie, innych ludzi oraz środowiska. 

Szkoły biorące udział w projekcie:

  • Szkoła Podstawowa nr 23 w Łodzi im. Marii Bohuszewiczówny
  • Szkoła Podstawowa nr 37 w Łodzi im. Janusza Kusocińskiego
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
  • IX Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi
  • XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi
  • XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi

CZĘŚĆ EDUKACYJNA

 

  • szkolenia dla nauczycieli podpowiedziały jak zorganizować lekcje, by indywidualizować nauczanie i uczenie się uczniów, jak sprzyjać rozwojowi fizycznemu, społecznemu, intelektualnemu, emocjonalnemu oraz rozwojowi cech osobistych uczniów, jak wprowadzać elementy edukacji ekologicznej do zajęć, jak rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych
  • eksperyment edukacyjny to wyjście poza schemat standardowego nauczania, doświadczenie dyskomfortu, braku czegoś dotychczas dostępnego od ręki, istota to pobudzenie do refleksji na temat wartości dóbr, którymi dysponujemy. Nauka poprzez doświadczanie pogłębia efekt edukacyjny, a pomoc psychologa w trakcie eksperymentu oraz podczas jego późniejszego podsumowania pomogła uczniom lepiej zrozumieć cel doświadczenia.

 

 

CZĘŚĆ INWESTYCYJNA

 

Ogrody edukacyjne dla uczniów to możliwość codziennego obcowania z naturą. Rozwiązania ekologiczne dedykowane zbieraniu wody deszczowej umożliwiają połącznie teorii z doświadczeniem, sadzenie roślin i tworzenie ogrodów ziołowo-warzywnych przez uczniów buduje poczucie wspólnoty oraz odpowiedzialności za stworzone miejsce. Przestrzenie zawierają dodatkowo przyjazne strefy do prowadzenia zajęć ekologicznych.

 

Partnerzy

CZĘŚĆ EDUKACYJNA:

Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła - Organizacja Pożytku Publicznego działająca od ponad 20 lat w zakresie edukacji. Działalność, nakierowana na zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację, jest realizowana głównie poprzez warsztaty dla młodzieży, szkolenia dla nauczycieli, wyjazdy terenowe oraz projekty edukacyjne.

CZĘŚĆ INWESTYCYJNA:

  • etap projektowy: Echo Investment - polski deweloper, z bogatym doświadczeniem w głównych sektorach rynku nieruchomości. Jako firma współodpowiedzialna za rozwój miast, angażuje się w projekty, które wpisują się w miejską tkankę i ją uzupełniają. Każdy z nich to odpowiedzialnie zaprojektowany fragment miasta.
  • etap wdrożeniowy: Dell Technologies - firma o kluczowym znaczeniu w transformacji cyfrowego krajobrazu na całym świecie, zaangażowana także w działania na rzecz ochrony planety i rozwiązywania pilnych problemów środowiskowych. Dzięki innowacyjnym technologiom, partnerom i ludziom podejmuje wyzwania w zakresie ograniczania negatywnych skutków zmian klimatu, w tym minimalizowania ilości odpadów.
Kontakt