Konferencja

Wszystkich samorządowców, którym leży na sercu dobro naszej planety i pozostawienie jej nie tylko zdatnej, ale dobrej dla życia przyszłych pokoleń, zapraszamy do udziału w Samorządowym Kongresie Klimatycznym w Łodzi, który odbędzie się 3 i 4 lutego 2022 r. Stwórzmy razem przestrzeń, która pozwoli znaleźć rozwiązania służące poprawie stanu naszego otoczenia.

Nasi rodzice nie mieli świadomości, jak działalność człowieka wpływa na klimat. Z kolei nasze dzieci i wnuki mogą już nie mieć czasu, by te negatywne zmiany odwrócić. Dlatego dzisiaj to my musimy zatrzymać to wszystko, co wyniszcza środowisko, w którym żyjemy.

Stoimy u progu katastrofy klimatycznej. To stwierdzenie możemy powtarzać jak mantrę. Kwestią kluczową obecnie jest wypracowanie sieci synergicznych powiązań, która posłuży do wymiany wiedzy i doświadczeń, jak skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatu i adaptować się do nich.

 

Formularz zgłoszeniowy

Samorządowy Kongres Klimatyczny w Łodzi 3-4.02.2022

Wszystkie pola formularza muszą zostać wypełnione.

Ilość miejsc ograniczona ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19.

Zgłaszając udział w Samorządowym Kongresie Klimatycznym w Łodzi w dniach 3-4 lutego 2022 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji w/w wydarzenia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.


Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych uczestnikom Samorządowego Kongresu Klimatycznego.

Kontakt