Gospodarka ściekowa

Dzięki realizacji projektu nastąpi ograniczenie skażenia wód gruntowych oraz gruntów ściekami powstającymi na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Stanie się tak poprzez zastosowanie systemów ulepszonego ich oczyszczania, które przyczynią się do poprawy ich jakości na wylocie z oczyszczalni.

Na oszczędność wody będzie mieć wpływ budowa dwóch zbiorników retencyjnych, które pozwolą na przejęcie 85% ścieków tzw. pogody mokrej.

Dowiedz się więcej:

Kontakt