Przeciwdziałamy suszy

Jesteśmy świadkami intensywnie zmieniających się warunków klimatycznych, które są coraz wyraźniej i częściej zauważalne w przyrodzie oraz naszym otoczeniu. Skutkiem najbardziej dotkliwym dla środowiska są przedłużające się okresy suszy, a co za tym idzie - kurczące się zasoby wody. Działając wspólnie, możemy chronić ten cenny surowiec.

Oszczędzajmy wodę.


Kontakt