Dotacja miejska - mała retencja

NABÓR WNIOSKÓW W EDYCJI 2022 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Dotacje celowe udzielane będą na:

  • zbiorniki na wody opadowe i roztopowe wraz z instalacją do podłączenia do rynny;
  • systemy bioretencji;
  • nawierzchnie przepuszczalne;
  • systemy nawadniania z wykorzystaniem zgromadzonych wód opadowych i roztopowych.

Termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej, a w przypadku umów zawartych po 1 października 2022r. nie później niż do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku budżetowym 2022 wynosi 260.000,00 zł.

Wnioskodawca zostanie powiadomiony o fakcie udzielenia dofinansowania oraz o terminiei miejscu podpisania umowy.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą podpisania umowy.

 

Dodatkowe informacji po numerami telefonu:

  • w sprawach organizacyjnych i finansowych – 42 / 272 64 17
  • w zakresie merytorycznym dot. inwestycji – 42 / 272 65 73, 42 / 272 65 72.

 

Podsumowanie edycji 2021


Kontakt