NABÓR WNIOSKÓW W EDYCJI 2022 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

 

Dotacje celowe udzielane będą na:

  • nasadzenie roślin wieloletnich (drzewa, krzewy, byliny, pnącza, rośliny cebulowe/bulwiaste) wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia (palikowanie, korowanie, rozłożenie agrowłókniny);
  • założenie trawników i/lub łąk kwietnych;

Termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej, a w przypadku umów zawartych po 1 października 2022r. nie później niż do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku budżetowym 2022 wynosi 340.000,00 zł.

Wnioskodawca zostanie powiadomiony o fakcie udzielenia dofinansowania oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą podpisania umowy.

 

Dodatkowe informacji po numerami telefonu:

  • w sprawach organizacyjnych i finansowych – 42 / 272 64 17
  • w zakresie merytorycznym dot. inwestycji – 42 / 272 65 73, 42 / 272 65 72.

UWAGA

Granice obszaru rewitalizacji znajdziesz pod linkiem: https://mapa.lodz.pl/mapaogolna/ W dostępnej tam liście warstw, rozwijając okienko "Intersit", zaznacz odpowiednio "obszar rewitalizacji/zdegradowany", a następnie wyszukaj interesujący Cię adres.

podsumowanie edycji 2021


Kontakt