NABÓR W EDYCJI 2023 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

-----------------------------------------------

Startuje nowa edycja programu ZazieleniaMY.

Wnioski można składać w terminie 13 lutego - 23 marca 2023 roku.

LINK do dokumentów dotyczących naboru:

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/nabor-wnioskow-na-udzielenie-w-2023-roku-dotacji-celowych-z-budzetu-miasta-lodzi-na-zadania-sluzace-ochronie-przyrody-polegajace-na-urzadzaniu-terenow-id58261/2023/2/8/

Dotacje celowe udzielane będą na:

  • nasadzenie roślin wieloletnich (drzewa, krzewy, byliny, pnącza, rośliny cebulowe/bulwiaste) wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia (palikowanie, korowanie, rozłożenie agrowłókniny);
  • założenie trawników i/lub łąk kwietnych;

 

Termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej, a w przypadku umów zawartych po 1 października 2023r. nie później niż do dnia 30 listopada 2023 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku budżetowym 2023 wynosi 400.000,00 zł.

Wnioskodawca zostanie powiadomiony o fakcie udzielenia dofinansowania oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą podpisania umowy.

 

Dodatkowe informacji po numerami telefonu:

  • w sprawach organizacyjnych i finansowych – 42 / 272 64 17
  • w zakresie merytorycznym dot. inwestycji – 42 / 272 65 73, 42 / 272 65 72.

UWAGA

Granice obszaru rewitalizacji znajdziesz pod linkiem: https://mapa.lodz.pl/mapaogolna/ W dostępnej tam liście warstw, rozwijając okienko "Intersit", zaznacz odpowiednio "obszar rewitalizacji/zdegradowany", a następnie wyszukaj interesujący Cię adres.


Kontakt