Przeciwdziałamy suszy

Jesteśmy świadkami intensywnie zmieniających się warunków klimatycznych, które są coraz wyraźniej i częściej zauważalne w przyrodzie oraz naszym otoczeniu. Skutkiem najbardziej dotkliwym dla środowiska są przedłużające się okresy suszy, a co za tym idzie - kurczące się zasoby wody. Działając wspólnie, możemy chronić ten cenny surowiec. Szanujmy wodę. Gospodarujmy nią rozważnie.

NASZ PLAN TO:  

- podlewanie przez miejskie służby najbardziej zagrożonej zieleni w centrum miasta

- zwiększenie akcji podlewania młodych nasadzeń (tych z ostatnich 5 lat)

- wygospodarowanie w budżecie Zarządu Zieleni Miejskiej dodatkowych środków na przeciwdziałanie suszy (mimo trudnej sytuacji finansowej, poprzez oszczędności na bieżących wydatkach). Środki te będą przeznaczone na doposażenie ZZM oraz zakup usług od innych podmiotów, celem zwiększenia akcji podlewania. Zwróciliśmy się także o pomoc i współpracę do Państwowej Straży Pożarnej, ZWiK, MPO

- akcja adoptuj drzewko – zachęcamy mieszkańców, instytucje i firmy z Łodzi do zajęcia się młodymi drzewami lub krzewami w swojej okolicy. Każdy może się zgłosić do ZZM poprzez adres e-mail: susza@uml.lodz.pl – w razie potrzeby udostępnimy wodę, a poza tym będziemy wiedzieć, które drzewa są zaopiekowane

- poradnik dla posiadaczy własnych ogrodów – doradzimy, jak urządzić ogród tak, aby zatrzymywać wodę i wilgoć w gruncie

- pilnowanie przestrzegania wprowadzonych Standardów pielęgnacji trawników i łąk miejskich – nie kosimy w trakcie suszy, namawiamy do tego samego spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- długofalowo – projektowanie inwestycji miejskich, pamiętając o retencjonowaniu wody; sadzenie gatunków drzew odporniejszych na zmiany klimatu; wprowadzanie systemów nawadniających w ulicach w centrum miasta, gdzie wcześniej nie były potrzebne, prowadzenie projektów związanych z renaturalizacją rzek (Błękitno-Zielona Sieć).


Kontakt