Ogłoszono konkurs na użyczenie lokalu dla NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków w konkursie na użyczenie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne priorytetowe dla Miasta Łodzi. Wnioski składać można do dnia 3 listopada br.

Podobnie jak w roku ubiegłym, o użyczenie lokalu ubiegać się mogą organizacje realizujące zadania w następujących obszarach priorytetowych:

1) aktywizacja społeczna seniorów;

2) wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży m.in. poprzez rozwój działań służących wyrównywaniu ich szans;

3) wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej i tworzenie warunków jej optymalnego funkcjonowania.

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje, które prowadzą nieprzerwaną działalność w danym obszarze priorytetowym przez okres 3 lat, a w danym lokalu przez okres co najmniej 1 roku.

Pełne ogłoszenie, wraz ze wzorem wniosku dostępne jest pod linkiem:

http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/ogloszenie-prezydenta-miasta-lodzi-o-naborze-wnioskow-w-konkursie-na-uzyczenie-lokali-uzytkowych-dla-organizacji-pozarzadowych-prowadzacych-dzialalnos-id15735/2017/10/13/

 

 

 

Polecane aktualności

17. MTT

17. edycja Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi

Dziś rozpoczyna się nabór prac do 17. edycji Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Centralnym Muzeum... Read more

Mediateka

Łódź buduje Mediatekę

Małgorzata Loeffler / ZIM

Ogród różany, szklane atrium, galeria, rodzinna kawiarnia i multimedialne sale, czyli jak powstaje... Read more

Od soboty ponownie przejedziemy ul. Obywatelską

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Zakończenie prac przy ciepłociągu, pozwoli ponownie przywrócić ruch w jednym kierunku po... Read more

Księży Młyn -  Stefan Brajter

Łódź buduje Księży Młyn

Małgorzata Loeffler / ZIM

Półmetek prac w kolejnych famułach, a w nich poczta, świetlica dla najmłodszych, pracownie twórcze i... Read more

Łódź edu kul | pakiet #chodzioDOSTĘPNOŚĆ

Elżbieta Maciejewska / Wydział Kultury

Wydział Kultury UMŁ zainicjował powstanie cyklu wydarzeń oraz pakietu edukacyjnego, adresowanego do... Read more

Kontakt