Przed nami Światowy Dzień Konsumentów, czyli nas wszystkich. Kto i jak chroni nasze prawa?

W związku z przypadającym 15 marca Światowym Dniem Konsumenta Miejski Rzecznik Konsumentów przygotował we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ spotkanie dla studentów prawa poświęcone instytucjonalnej ochronie konsumentów.

Światowy Dzień Konsumenta już 15 marca. Miejski Rzecznik Konsumenta i Klinika Prawa UŁ przypominają o zasadach ochrony konsumenckiej -  fot. Radek Jóźwiak / UMŁ
Światowy Dzień Konsumenta już 15 marca. Miejski Rzecznik Konsumenta i Klinika Prawa UŁ przypominają o zasadach ochrony konsumenckiej , fot. Radek Jóźwiak / UMŁ

- Konsumenci, powtórzę za prezydentem Kennedym, to my wszyscy. To największa grupa ekonomiczna, bez której żadna gospodarka nie jest w stanie nie tylko się rozwijać, ale w ogóle istnieć. Dlatego tak ważna jest polityka prokonsumencka, przede wszystkim zapewnienie konsumentom dostępu do rzetelnej informacji, ochrona ich praw, oraz edukacja konsumencka. W społeczeństwie, w którym tylko połowa obywateli jest świadoma swoich praw, to wyzwanie. Tym bardziej, że prawo konsumenckie jest dziedziną rozległą, kompleksową,  podlegającą ciągłym zmianom i nie tworzy jednego zwartego aktu prawnego w postaci kodeksu konsumenckiego. Tymczasem nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość swoich praw szkodzi w dwójnasób. Dlatego kieruję wielkie podziękowania dla pani rzecznik za zorganizowanie we współpracy z Kliniką Prawa UŁ dzisiejszego spotkania z udziałem reprezentantów  instytucji rządowych, samorządowych oraz jednostek sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumenta. Kompleksowe zagadnienia wymagają równie kompleksowego podejścia – powiedział wiceprezydent miasta, Krzysztof Piątkowski, otwierając spotkanie.

W konferencji przewidziano wystąpienia Anny Młostoń-Olszewskiej- Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi, dr Tomasza Deca - dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi, Krzysztofa Stasiaka - Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, Krzysztofa Krawczyka - dyrektora Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi, Renaty Mroczek - dyrektora Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki oraz Zdzisławy Wilk - Prezesa Miejskiego Klubu Federacji Konsumentów w Łodzi. Spotkanie prowadził dr Zbigniew Świderski z Kliniki Prawa WPiA UŁ, z którą w grudniu 2018 roku Miejski Rzecznik Konsumentów zawarł porozumienie o współpracy. Przewiduje ono prowadzenie wspólnego poradnictwa dla konsumentów oraz odbycie staży w Biurze Rzecznika przez studentów zainteresowanych tematyką konsumencką.

- Bardzo się cieszymy z tej współpracy. To wyśmienite porozumienie, bo pozwala rozszerzać spektrum działania, pomocy i spektrum nauki praktycznej zawodu poprzez aktywny udział studentów, bo to studenci wspierani przez pracowników naukowych udzielają porad prawnych. Bardzo istotny jest zatem społeczny wymiar tej współpracy - umożliwia ona dotarcie z poradnictwem i pomocą konsumencką do szerszego grona potrzebujących  – powiedziała prof. Małgorzata Król, opiekun Kliniki Prawa WPiA UŁ.

- Ja z dużą satysfakcją przyjmuję fakt, że dzisiaj mówić będziemy o instytucjonalnej ochronie konsumentów. Zadanie strukturalnej ochrony konsumenta jest zadaniem państwa, ale nie tylko, bo i samorządu, i organizacji pozarządowych. Dzisiaj ich przedstawiciele zaprezentują nie tylko to, jak są zorganizowani i jak funkcjonują, ale także w jakim zakresie wchodzi w rachubę wsparcie konsumentów z ich strony – zapowiedział dr Świderski.

Prezydent Piątkowski i Rzecznik Konsumentów podkreślili, że o skali potrzeb w tym względzie najlepiej świadczą liczby - blisko 9 tys. porad i informacji udzieliło Biuro Rzecznika w roku ubiegłym, w tym podjęto ponad 17oo interwencji, zaś łączna wartość towarów i usług, które były przedmiotem wystąpień, wyniosła blisko 3 mln zł.

Po konferencji organizatorzy przewidzieli możliwość kontynuowania dyskusji przy stolikach eksperckich oraz zaopatrzenia się w materiały informacyjne i edukacyjne udostępnione przez UOKiK, UKE i URE.

Polecane aktualności

Zielona 6

Restauracje i biuro podróży powstaną w kamienicy przy ul. Zielonej 6

Agnieszka Rutkowska / UMŁ

Restauracja łódzkich Żydów w ponad stuletniej kamienicy, w której prawdopodobnie mógł być kiedyś... Read more

Łódź buduje

Łódź buduje mieszkania komunalne

Grzegorz Gawlik / UMŁ

W tym roku miasto razem z Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego będzie budować ponad 150... Read more

Łódź walczy ze smogiem

Łódź walczy ze smogiem, rusza nabór do kolejnej edycji wymiany pieców.

Marcin Masłowski / UMŁ

15 stycznia rozpoczyna się nabór na kolejną edycję wymiany pieców na bardziej ekologiczne. Program... Read more

Łódź Buduje. Ulica Przybyszewskiego do przebudowy

Jacek Słodziński / BPiNM

Ulica Przybyszewskiego do wymiany: nowa jezdnia, nowe tory, nowe skrzyżowania, nowe wiadukty Read more

Projekt uchwały śmieciowej

Nowa uchwała śmieciowa

Monika Pawlak / UMŁ

Obecny projekt uchwały jest wzorowany na zgierskim, do którego RIO nie miała zastrzeżeń, a zacznie... Read more

Kontakt